Bezpečnost potravin

Prověřovali jsme původ skotu i cigár

Vydáno: 5. 12. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5. 12. 2013.

Uvádíme několik případů pochybení, se kterými se setkali veterinární inspektoři krajských veterinárních správ za posledních deset dní.

Při veterinárních kontrolách nabízeného masa a výrobků je možné se setkat v naprosté většině se zdravotně nezávadnými produkty, ale značení nemusí odpovídat! Jako například ve Slavičíně (Zlínský kraj), kde u nabízeného hovězího masa bylo uvedeno poraženo a bouráno v ČR, ale dle dokumentace bylo zjištěno, že skot byl narozen a poražen v Itálii a maso bylo bouráno ve Francii. Dále zde nedoložili původ tradičních klobás, cigára a tradičních párků a šunkové klobásy, což bylo důvodem k uložení pokuty.

V Jihomoravském kraji v Tišnově bylo v masně ve skladu – chladírně skladováno výsekové nebalené maso společně s neočištěnou zeleninou, což znamenalo riziko možné kontaminace. Provozovatel byl poučen a bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Ve Zlínském kraji nařídili inspektoři krajské veterinární správy ve výrobně v Brumově Bylnici, neškodně odstranit, tj. zlikvidovat v asanačním podniku 108,5 kg vyrobené debrecínky a 26,5 kg anglického boku kvůli nálezu Listerie monocytogenes. Výrobky se nedostaly do tržní sítě. Výrobce musí počítat s pokutou a s pozastavením výroby do doby, než provede sanitaci výrobních prostor a obnovit výrobu může až po laboratorním průkazu zdravotní nezávadnosti potravin.

S teplotou nabízených výrobků měl problém prodejce na trhu v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj). Šlo o škvařené sádlo a klobásy. Opět uložena sankce.  V Královéhradeckém kraji v Častolovicích skladovali uzenou vepřovou kýtu, kotletu a bok při teplotě od 9 – 14,7 °C, což bylo v rozporu s teplotami doporučenými výrobcem.

Dále inspektoři zjistili v jednom případě, ve Zlínském kraji, že příjemce z Kroměříže nenahlásil ve stanoveném termínu, 24 h předem, příchod zásilky 750 kg sušené syrovátky z Německa. I v tomto případě bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR