Bezpečnost potravin

Prověřovala se bezpečnost nápojů v plastových obalech

Vydáno: 10. 10. 2003
Autor:

Šířící se zprávy mezi spotřebiteli o výskytu DEHA v nápojích byly vyvráceny.

Úřad pro kontrolu potravin v Austrálii a na Novém Zélandu (FSANZ) provedl kontrolu nápojů balených do plastových obalů, aby zjistil, zda šířící se zprávy o výskytu kontaminantu DEHA v těchto nápojích jsou pravdivé. FSANZ pak vydal toto prohlášení:
Di(2-etylhexyl)adipát (DEHA) je plastifikátor (změkčovadlo), které se používá při výrobě některých plastů, neboť napomáhá při tvarování obalu. V roce 2002 vydalo americké ministerstvo zemědělství (USDA) stanovisko, ve kterém považuje expozici DEHA za bezpečnou. USDA ve svém stanovisku uvádí, že k expozici velmi nízkým hladinám DEHA může dojít, pokud se konzumují určité potraviny balené do plastů, především potraviny s obsahem tuku, např. maso a sýr. Množství DEHA, které se takto příjme, je však podstatně nižší než jsou hladiny této látky, které v pokusech na zvířatech vyvolávají toxický účinek.
Rovněž Asociace výrobců plastů a chemikálií a Australská asociace výrobců nealkoholických nápojů ubezpečují spotřebitele, že PET obaly používané na nápoje jsou bezpečné. DEHA se při jejich výrobě nepoužívá.
www.foodstandards.gov.au