Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 – bakterie Xylella fastidiosa, konsolidovaná verze

Vydáno: 25. 1. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie. KONSOLIDOVANÁ VERZE

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: zdroj ÚKZÚZ