Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1191 – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) – platné znění

Vydáno: 14. 12. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1191, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1615. AKTUÁLNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ