Bezpečnost potravin

Proti rezistentním bakteriím nastupují syntetické jíly

Vydáno: 9. 2. 2022
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Badatelé amerických laboratoří Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hledají alternativu k léčbě bakteriálních infekcí, když antibiotika selžou. Před časem vyšlo najevo, že přírodní jíly mají antimikrobiální vlastnosti a zabíjejí rezistentní bakterie. Tyto jíly by se mohly stát naší novou zbraní v boji s bakteriálními infekcemi, v nadcházející éře bez antibiotik.

Kredit: LLNL.Přírodní jíly jsou nepochybně účinné. Problém je ale v jejich heterogenní povaze, kvůli které jejich působení na bakterie kolísá. Pro výzkum a zhodnocení jejich aktivity a možného využití je proto nutné používat syntetické jíly s definovaným složením.

Tým odborníků LLNL vyrobil plně syntetické verze přírodních antibakteriálních minerálů, při zachování jejich čistoty a reaktivity. S antibakteriální aktivitou jílů souvisejí minerály smektitových jílů a sulfidy železa, tedy pyrity. Výzkumný tým, který vedl Keith Morrison, použil hydrotermální reaktory, s nimiž vědci syntetizovali chemicky čisté minerály, které měly správnou velikost částic, povrchový náboj a reaktivitu, stejně jako přírodní jíly.

Syntetické antibakteriální minerály byly testovány se souborem patogenů, známým jako ESKAPE (Enterococcus faeciumStaphylococcus aureusKlebsiella pneumoniaeAcinetobacter baumanniiPseudomonas aeruginosa a Enterobacter). Ty reprezentují nejběžnější skupiny lidských patogenů, které dne unikají z dosahu antibiotik. Jak říká Morrison, jejich výsledky ukazují, že syntetické jíly mohou zlikvidovat rezistentní bakterie geochemickým působením i za pouhou hodinu.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: Harnessing a natural geochemical reaction to combat antibiotic resistance (phys.org)

 

Zdroj: Gate2Biotech