Bezpečnost potravin

Protest USA proti rozšíření testování zbytků léčiv v mléčných produktech

Vydáno: 27. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Americký mlékárenský průmysl protestuje proti zvýšeným požadavkům EU na testování reziduí léčiv, které vyplynuly z šetření provedeného evropským úřadem FVO.

Potravinový a veterinární úřad (FVO) Evropské komise doporučil v lednu 2011 úpravu dozorového režimu na základě auditu provedeného v amerických podnicích. Americký úřad FDA však o tom informoval průmysl teprve v srpnu, z institucí International Dairy Foods, Association, National Milk Producers Federation a US Dairy Export Council přišel protest, že požadavek je neopodstatněný, že nebyly provedeny testy, které by zpřísněná opatření odůvodňovaly.

Přitom je ohrožen export mléčných výrobků z USA do EU, který v r. 2010 činil 88 mil. USD (z celkového oxportu 3,8 mld. USD).

Obchodní asociace chtějí o záležitosti diskutovat v rámci National Conference of Interstate Milk Shipments (NCIMS), která se koná každé dva roky a doporučuje standardy pro bezpečnost mlékárenské produkce.

Úřad FDA navrhl, že zvýší počet vzorků testovaných na rezidua, včetně těch, které požaduje EU. To však podle oponentů neúměrně zvyšuje náklady, a přitom se jedná o zjišťování látek, u kterých nebyl prokázán negativní zdravotní dopad.

EU Food Law, 2011, č. 500, s. 24