Bezpečnost potravin

Propagační program „Bílé plus“ úspěšně završen

Vydáno: 13. 2. 2017
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF ze dne 9. 2. 2017.

Dne 4. února 2017 skončil tříletý propagační program „Bílé plus“ s podtitulem Mléko a mléčné výrobky, VELKÉ PLUS pro vás, který administroval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Program byl realizován od února 2014 do února 2017 a jednalo se o pokračování propagačního programu „Bílé plus. Mléko, velké PLUS pro vás.“ z let 2010 – 2013.

Propagační program „Bílé plus“ vznikl z iniciativy Agrární komory České republiky. Byl z 50 % spolufinancován ze zdrojů EU v rámci propagačních a informačních opatření pro zemědělské produkty, z 30 % Českou republikou prostřednictvím SZIF a 20 % financovala Agrární komora ČR. Na realizaci programu byly vynaloženy prostředky v celkové výši 12,5 milionu korun. Jednalo se o pokračování programu „Bílé plus. Mléko, velké PLUS pro vás.“ z let 2010 – 2013. Novinkou právě ukončeného programu bylo jeho rozšíření i na Slovensko.

Hlavním cílem programu byla komunikace přínosu mléka a mléčných výrobků, zvýšení povědomí spotřebitelů o těchto výhodách a pochopitelně nárůst spotřeby mléka a mléčných výrobků u všech skupin populace u nás i na Slovensku. Důvodem obou navazujících programů byl fakt, že od roku 1989 měla konzumace mléka a mléčných výrobků u nás klesající tendenci. Ve výživě obyvatel je však mléko nezastupitelné, protože se jedná o komplexní potravinu, která obsahuje veškeré makro- a mikroživiny potřebné pro život. Mléko si drží prioritu i v tom, že je nejbohatším zdrojem snadno vstřebatelného a současně dobře využitelného vápníku potřebného pro zdravý růst kostí a zubů.

A jakými metodami program své cíle realizoval? Jednalo se o kontakt se spotřebiteli prostřednictvím článků a soutěží, na prezentacích, výstavách a veletrzích a také předávání informací v rámci tiskových konferencí a na webových stránkách www.bileplus.eu. Na projektu spolupracovali odborníci s dlouholetými zkušenostmi ve výzkumu mléka, nutriční specialisté a lékaři.

Nejpodstatnější jsou výsledky tříletého úsilí všech zúčastněných. Můžeme s uspokojením konstatovat jednoznačné zvýšení konzumace mléka a mléčných výrobků v přepočtu na osobu za rok. Pro srovnání: V roce 2014 to bylo 236,4 kg na osobu/rok, ale o rok později, v roce 2015, stoupla konzumace mléka a mléčných výrobků v České republice na 242,3 kg na osobu/rok, tedy zhruba o 6 kg ročně na osobu, což není málo.

Program „Bílé plus“ mimo jiné nepřímo podpořil chov mléčného skotu u nás, zvýšil úroveň vědomostí dětí i dospělých o mléku a mléčných výrobcích a přitáhl zájem spotřebitelů ke kvalitním potravinám z mléka. „Mléčná osvěta“ v České republice i na Slovensku se společnými silami několika institucí skutečně daří.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Zdroj: SZIF


Foto: Shutterstock