Bezpečnost potravin

Propagace pokračovací kojenecké výživy

Vydáno: 16. 3. 2010
Autor:

Nezávislá studie provedená ve Velké Británii se zaměřuje na kontrolu propagace pokračovací výživy kojenců.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) a ministerstvo zdravotnictví uveřejnily dne 11.3.2010 nezávislý posudek o účinnosti kontrol zaměřených na propagaci pokračovací kojenecké výživy. Tato výživa je určena dětem ve věku nad šest měsíců. Ke kontrole se přistoupilo z důvodu obavy, že se pokračovací výživa propaguje způsobem, který umožňuje její záměnu s kojeneckou výživou. V roce 2006 vstoupila v platnost evropská nařízení (viz směrnice Komise 2006/141/ES), jejichž cílem je mimo jiného snížit matení rodičů. Nezávislá skupina expertů se tak měla vyjádřit k tomu, zda nová pravidla pro reklamu obsažená v nařízeních splňují svůj účel. Zpráva z nezávislého posuzování je v příloze.
 
 
Zdroj: FSA