Bezpečnost potravin

Projekt „Vitage“ zaměřený na vitaminy rozpustné v tucích

Vydáno: 18. 4. 2003
Autor:

V rámci EU se vyšetřují změny v příjmu, látkové výměně a funkci vitaminů u starých osob za účelem fundovaného směrování výživové politiky.

Nový výzkumný projekt EU „Vitage“ (č. QLK1-1999-00830) vyšetřuje význam vitaminů rozpustných v tucích – vitaminu A a E a karotenoidů pro zdravé starší muže. Cílem je získání spolehlivých poznatků, které měly sloužit ke stanovení výživové politiky, pokud jde o starší osoby. Kromě toho by výsledky měly sloužit k vývoji potravin obohacených vitaminy určených starším osobám.
Podíl starých osob v rámci obyvatelstva EU trvale stoupá, takže je stále více třeba znát změny vznikající v důsledku obvyklého stárnutí v příjmu, látkové výměně a funkci vitaminů rozpustných v tucích, které mohou být důvodem změněné potřeby těchto vitaminů ve stáří. Zásobování starých osob těmito vitaminy je obzvlášť důležití hlavně vzhledem k jejich ochranným funkcím, např. udržování účinného imunitního systému a rovnováhy mezi oxidanty a antioxidanty. Tyto ochranné funkce, jak známo, s přibývajícím věkem oslabují až selhávají. Epidemiologické studie ukazují, že zásobování starých lidí neodpovídá hodnotám doporučeného příjmu.
Bude zjišťováno, jaký vliv má nedostatek nebo naopak nadbytek těchto vitaminů ve stravě a jaký je vliv suplementace kyselinou retinolovou na imunitní reakce.
Pro tento projekt bylo vybráno 100 mužů (dobrovolníků) ve věku 20 až 75 let z Rakouska, Španělska a Francie. Stav jejich imunitního systému je zjišťován na počátku studie, po třech týdnech nedostatečného přívodu vitaminu E a karotenoidů a po pěti týdnech nadměrného přívodu. Z výsledků studie bude navíc možné porovnat stav v uvedených zúčastněných státech.
(Kontakt: Útvar metabolických chorob a mikronutrientů, Centrum výzkumu výživy, Francie; e-mail: Edmond.Rock@clermont.inra.fr)
Ernährung, 27, 2003, č. 2, s. 76