Bezpečnost potravin

Projekt Nu-Age

Vydáno: 27. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Byl zahájen pětiletý projekt v rámci 7. rámcového programu, při němž má být vytvořena a ověřena výživová pyramida pro osoby nad 65 let a stanoveny strategie pro zachování zdraví ve stáří. Na projektu se podílí 31 subjektů z EU, Švýcarska, Turecka a USA.

Podle evropského informačního centra pro potraviny (European Food Information Council – EUFIC) je nyní věk dožití 78 let, zatímco v r. 1980 jen 72 let. Otázkou je, zda mohou lidé žít déle ve zdraví než dosud. Na to by měl odpovědět projekt Nu-Age („New dietary strategies adressing the specific needs of elderly population for a healthy ageing in Europe“, který začal v květnu 2011 a bude trvat 5 let.
Stravování má jen určitý podíl na zdravotním stavu ve stáří, který souvisí především
–       se zvyšováním podílu tuku v těle,
–       se snižováním podílu vody a
–       se snižováním podílu kostí a libové svaloviny.
K dalším fyziologickým změnám často patří omezená funkčnost ledvin a narušené hospodaření s elektrolyty. V případě některých živin (vitamin D, vitamin K) je doporučený příjem ve stáří zvýšený. Snižuje se vlastní syntéza (vitamin D), zhoršuje se absorpce (vitamin B12) v důsledku chronické atropické gastritidy.
Zatím není k dispozici dostatek znalostí o výživě pro zdravé stáří. Známo však především je, že vznik zánětlivých procesů (jsou příčinou arteriosklerózy či diabetu 2. typu aj.), které jsou přirozenou součástí stárnutí, lze výživou ovlivnit.
Na tento projekt (výzkum a technologický rozvoj) je v rámci 7. rámcového programu výzkumu EU určeno 9 mil. EUR. Konsorcium zahrnuje 31 partnerů z Belgie, ČR (Zeelandia sro), Irska, Řecka, Francie, Španělska, Itálie, Maďarska, Nizozemí, Rakouska, Polska, Finska, Švédska a UK a také Švýcarska, Turecka a USA. Začleněni jsou odborníci z oblasti bio-gerontologie, imunologie molekulární chemie, a také z průmyslových, obchodních a biotechnologických podniků. Koordinátorem je prof. Franceschi z Univerzity Bologna.
Výzkumníci, kteří se podílejí na projektu mají za úkol odhalit nové výživové strategie, které by přispěly k odstraňování onemocnění souvisejících se stářím.
K prvním stanoveným úkolům patří vytvoření výživové pyramidy pro osoby od 65 let (NU-AGE 65 +). K tomu účelu bude nutno posoudit význam různých faktorů stárnutí, nutno shromáždit výživová doporučení z různých zemí, informace o existujících obohacených potravinách a údaje o příjmu živin mj. i podle analýzy krve a moči. Zahrnuty budou i socioekonomické faktory.
Stanovené cíle:
1. působit proti snižování fyzických/kognitivních schopností jako důsledku progresivního stárnutí různých orgánů/systémů (imunitní, kardiovaskulární, kosti, mozek, svaly, trávicí trakt), a sice jednoročním pokusem se speciálně stanovenou dietou, u 1250 zdravých dospělých mužů a žen ve věku 65-79 let (polovina na dietě, polovina kontrolní vzorek – běžná strava) v 5 různých regionech EU;
2. posoudit vliv nově vytvořené výživové pyramidy pro osoby 65+ na orgány/systémy s použitím velkého souboru biomarkerů vztahujících se k výživě a stárnutí, a se zvláštním zaměřením na mírné chronické zánětlivé stavy, které jsou hlavním rizikovým faktorem chorob souvisejících se stárnutím;
3. zpracovat hloubkovou studii na 120 subjektech.

Food Design, 2011, č. 3, s. 31-32