Bezpečnost potravin

Projekt financovaný ze zdrojů EU zkoumá vliv střevního mikrobiomu na zdraví a pohodu

Vydáno: 13. 8. 2014
Autor: EUFIC

Projekt MyNewGut je zaměřen na zkoumání vlivu střevního mikrobiomu na energetickou bilanci a rozvoj/fungování mozku s cílem řešit nemoci a chování související se stravou.

Je známo, že mikroby v lidských střevech ovlivňují schopnost těla získávat energii ze stravy a rovněž fungování mozku. Projekt MyNewGut, který je financován ze zdrojů Evropské unie, má za cíl zkoumat a rozvíjet stravovací doporučení, která mohou napomoci k prevenci obezity a poruch vyvolaných chováním a životním stylem.

Projekt MyNewGut (www.mynewgut.eu) usiluje o získání a zpracování přesvědčivých vědeckých poznatků o roli střevního mikrobiomu při rozvoji a fungování mozku, střeva a periferních tkání. Výsledky projektu spadají do tří kategorií: prohloubení vědeckých poznatků, zkvalitnění doporučení v oblasti veřejného zdraví a zlepšení průmyslových inovací a konkurenceschopnosti.  

Projekt MyNewGut hodlá podpořit vědecké poznání definováním součástí a metabolitů střevního mikrobiomu, které regulují metabolismus konzumované stravy a energetické bilance. Projekt bude dále studovat interakce mezi střevním mikrobiomem, lidským tělem a faktory životního stylu, které ovlivňují riziko poruch souvisejících s příjmem potravy, jako jsou například obezita nebo poruchy chování. Pozornost bude věnována také interakcím mezi střevem a mozkem v dětství a v dospělosti.

Konsorcium MyNewGut
Projekt MyNewGut provádí multidisciplinární výzkumné konsorcium, které zahrnuje 30 partnerů z 15 zemí pod vedením Prof. Yolandy Sanzové ze Španělské národní výzkumné rady (CSIC). Na projektu se budou podílet vědci ze zemí EU i mimo EU, kteří se specializují na výzkum mozku, výpočetní modelování, imunologii, mikrobiologii, výživu, fyziologii a technologie používané v „omických“ vědách, jako jsou metagenomika a metabolomika.

Projekt MyNewGut je financován ze sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Grantová dohoda č.: 613979.

Další informace:
http://www.mynewgut.eu/

The role of gut microorganisms in human health (Role střevních mikroorganismů v lidském zdraví), EUFIC Food Today č. 89

Zdroj:  EUFIC