Bezpečnost potravin

Projekt EUPHRESCO poskytl širší spolupráci v boji proti šíření škodlivých organismů i osvětu veřejnosti

Vydáno: 2. 6. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Projekt vznikl jako podpora prevence zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů.

V květnu  proběhlo vyhodnocení projektu International Plant Sentinel Network spadající pod EUPHRESCO, kterého se zúčastnil i ÚKZÚZ v roli národní organizace pro ochranu rostlin v ČR. Pozitivně bylo hodnoceno zpracování řady odborných materiálů ze strany ÚKZÚZ, týkajících se škodlivých organismů pro potřeby botanických zahrad a arboret. Projekt v sobě zahrnul i osvětu veřejnosti v ochraně rostlin před zavlékáním a šířením škodlivých organismů na naše území.

ÚKZÚZ se účastnil mezinárodního projektu International Plant Sentinel Network spadající pod EUPHRESCO (EUropean PHytosanitary RESearch COordination), který byl zahájen 1. 1. 2017 a ukončen 31. 3. 2020.  Kromě České republiky se projektu účastnily i Velká Británie, Rakousko, Belgie, Německo, Itálie, USA, Španělsko, Austrálie, Dánsko, Nový Zéland, Švédsko a Švýcarsko.

Cílem projektu bylo především propojit činnost botanických zahrad a arboret, příslušných národních organizací ochrany rostlin, výzkumných a diagnostických center, za účelem vytvoření spolupracující sítě na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů.  Projekt vznikl jako podpora prevence zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů.

ÚKZÚZ uskutečnil již v lednu 2017 první představení projektu International Plant Sentinel Network. Projekt se v České republice zaměřil především na vzájemnou výměnu informací o šíření škodlivých organismů, pořádání přednášek, zpracování informačních materiálů a pomoc při diagnostice škodlivých organismů. Do projektu se zapojilo celkem 50 botanických zahrad, za ČR se jednalo o  botanické zahrady při Karlově  univerzitě Praha, Masarykově univerzitě v Brně a  Palackého univerzitě v Olomouci.  

V květnu 2020 proběhlo vyhodnocení celého projektu s pozitivním závěrem ke zpracování řady materiálů týkajících se škodlivých organismů pro potřeby botanických zahrad a arboret. Mezi materiály patřil např. průvodce poškození listů okrasných dřevin, vadnutí dřevin, přehledy fotografií poškození pro diagnostické účely. Nesmíme opomenout, že v rámci projektu se uskutečnily i tři ročníky Noci vědců, při kterých ÚKZÚZ prezentoval svoji činnost veřejnosti podle konkrétních témat.

V rámci ČR byla nastavena spolupráce s botanickými zahradami a arborety a předpokládáme, že bude pokračovat i po ukončení tohoto projektu.

Pozn. EUPHRESCO je síť organizací, které financují výzkumné projekty a koordinují národní výzkum ve fytosanitární oblasti

 

Zdroj: ÚKZÚZ