Bezpečnost potravin

Projekt EU zaměřený na vliv výživy na nástup puberty

Vydáno: 8. 4. 2005
Autor:

Evropská komise uvolnila 3 miliony EUR na výzkum dopadu nutričních a environmentálních faktorů na předčasný nástup puberty, stále častěji pozorovaný u evropských dětí.

Počátek puberty je determinován řadou faktorů, jako jsou životní prostředí, fyziologie a dědičnost, ovšem jejich interakce zůstávají stále neznámou. Rovněž není zcela jasné, proč puberta nastupuje v Evropě a dalších částech světa ve stále nižším věku. Tříletý projekt nazvaný Pioneer se má zaměřit na zkoumání teorie, že vyšší přívod energie hraje v tomto trendu významnou úlohu. Rovněž se má zabývat látkami podobnými hormonům, přítomnými v okolním prostředí. Pracovníci ze švédského Karolinska Institute se budou kupříkladu nejprve v animálních studiích věnovat otázce, zda produkce ženských a mužských pohlavních hormonů je větší u jedinců překrmovaných než u podvyživených. Podle názoru výzkumníků je velmi důležité zjistit příčinu předčasného nástupu puberty, protože tento jev ovlivňuje značný počet dětí a může ve svých důsledcích vést k vytvoření nových reprodukčních modelů. Rovněž se zjišťuje, že časnější dosažení puberty u dívek může mít vliv na jejich budoucnost, a to jak sociální, tak i finanční. Je proto velmi důležité tyto faktory identifikovat, aby bylo možné učinit veškeré potřebné zásahy.

http://www.nutraingredients.com