Bezpečnost potravin

Projekt „Bioškoly“

Vydáno: 27. 6. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Informace o projektu a tisková zpráva z 19. 6. 2011.

Projekt „Bioškoly“ – zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení“  je realizován společností Country Life s.r.o za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky.
Cílem projektu je:
• vytvořit koordinovanou distribuční síť pro dodávky produktů tuzemských ekozemědělců, výrobců a zpracovatelů do škol
• pomoci školním jídelnám s praktickým zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků prostřednictvím vzdělávacích akcí, kurzů vaření a informačních materiálů.
• přiblížit školy a rodiče dětí na jedné straně a ekozemědělce a výrobce biopotravin na straně druhé – to vše prostřednictvím školních biojarmarků, exkurzí na ekofarmy a dnů otevřených vrat
Na portálu

Předcházející informace:
Ekologické zemědělství a biopotraviny ve školním stravování 
S projektem Bioškoly vaří z produktů ekofarem školní jídelny již čtyř krajů

www.bioskoly.cz je
– v rubrice „pro školy“  zveřejněn seznam dodavatelů biopotravin.
– v rubrikách „pro dodavatele“ a „pro rodiče“ zveřejněn seznam zapojených škol a školek,
• v rubrice „akce“ zveřejnována informace o pořádaných seminářích, kurzech vaření, biojarmarcích, exkurzích na ekofarmy a dnech otevřených „vrat“
Na portálu lze najít inspiraci k bio-stravování prostřednictvím receptů a rad, kde nakupovat.
www.bioskoly.cz