Bezpečnost potravin

Prohřešky se pražským podnikům stravovacích služeb nevyhýbaly ani letos v listopadu, kontroly hygieniků stále potřebné

Vydáno: 21. 12. 2022
Autor: HSHMP

Výsledek kontrol Hygienické stanice hlavního města Prahy

Na pilno měla Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) při kontrolách podniků poskytujících stravovací služby i v průběhu letošního listopadu. Při celkem 138 kontrolách hygienici odhalili 24 závažných nedostatků, za které museli přistoupit k udělení finančních sankcí v celkové částce 144 500,- Kč. Od začátku roku do konce listopadu dosáhla prozatím celková částka uložených sankcí částky 1 571 200,- Kč.


Zdroj dat: HSHMP – časové období: listopad 2022

Kontroly provádějí zkušení zaměstnanci, kteří se v průběhu kontrol věnují nejen kontrolní, ale také osvětové a vzdělávací činnosti. Při zjištění nedostatků pražští hygienici vždy vysvětlují, v čem je pochybení rizikové pro konzumenty a spotřebitele. I přes průběžnou snahu napomáhat co nejlepší úrovni hygienické praxe v kontrolovaných podnicích se však objevují stále případy, které v negativním slova smyslu překvapí i zkušené pražské hygieniky.
V listopadu 2022 šlo například o provozovnu, kde v kuchyni kromě vybavení pro úpravu a přípravu pokrmů stála pod dřezem na nádobí naprosto nevhodně umístěná pračka na prádlo. To následně personál sušil na toaletě určené právě zaměstnancům podniku. S případnou kontaminací vypraného prádla choroboplodnými zárodky z toalety si personál evidentně nedělal žádné starosti. V této konkrétní provozovně navíc celkově slovo “pořádek” personálu nic neříkalo: provozní chaos a různorodě se povalující předměty na pracovní ploše například znemožňovaly i mytí nádobí. Za takovéto nepřípustné jednání samozřejmě padla příslušná finanční sankce. Nedostatky se v listopadu projevily i v jiných pražských podnicích: jednalo se třeba o mastnotu v kuchyni s viditelnými úkapy mastnoty, špinavou podlahu pod pracovními stoly nebo znečištěné mrazící zařízení se skladovanými potravinami.

Ilustrační obrázek

Nedílnou součást kontrolní činnosti pražské hygienické stanice představuje spolupráce s veřejností, neboť lidé sami na nedostatky upozorňují. Na základě takových podnětů HSHMP jen v měsíci listopadu vykonala hned 20 kontrol. Lidem nejvíce v provozovnách vadila nedostatečná provozní hygiena. V měsíci listopadu 2022 pražští hygienici řešili 11 případů s podezřením na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmu. Ve 4 případech se podnět ukázal jako oprávněný.

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2022:

Zdroj dat: HSHMP

V listopadu patřily mezi nejčastější zjišťovaná pochybení nedostatky v následující oblastech:

obecných požadavcích na potravinářské provozy;
označování rozpracovaných pokrmů;
provozní hygieně;
skladování potravin;
ochraně potravin a pokrmů před kontaminací.

 

Zdroj dat: HSHMP – časové období: listopad 2022

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za listopad 2022

Foto č. 1 – nedostatky v provozní hygieně – mastnota na stropě v kuchyni s viditelnými úkapy mastnoty

Foto č. 2 – nedostatky v provozní hygieně – špinavé podlahy v kuchyni pod pracovními stoly svědčí o nedostatečném úklidu

Foto č. 3 – nedostatky v provozní hygieně – provozní nepořádek v kuchyni – nevhodné uložení předmětů na pracovní ploše, ve dřezu pro mytí nádobí – nemožnost mytí nádobí, nevhodné umístění pračky v kuchyni

Foto č. 4 – nedostatky v provozní hygieně – znečištěné mrazící zařízení se skladovanými potravinami

Foto č. 5 – sušení prádla v kabině WC

 
Přehled HSHMP v listopadu 2022 kontrolovaných provozoven
 

V Praze 21. 12. 2022
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP