Bezpečnost potravin

Prohřešky obchodních řetězců se opakují

Vydáno: 7. 8. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 8. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na opakující se porušení právních předpisů u obchodních řetězců s důrazem na pochybení, které vznikají přímo v prodejnách. V rámci akce SZPI realizovala 311 kontrolních vstupů do 230 provozoven obchodních řetězců nejvýznamněji zastoupených na českém trhu. Při kontrole bylo hodnoceno 302 vzorků potravin, z toho 298 na místě a 4 v laboratoři. Celkem se inspekce zaměřila na 550 dříve zjištěných nedostatků z přelomu roku 2013 a 2014.
SZPI při kontrole zjistila, že z 550 původních nedostatků se porušení právních předpisů opakovalo téměř ve 47% případů. Převažujícím typem opakovaně zjišťovaných prohřešků bylo porušení hygienických standardů, nedodržení minimálních požadavků jakosti, neodpovídající označování potravin, okem viditelné plísně a prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti nebo minimální trvanlivosti. Při kontrole dále inspekce zjistila 531 dalších nových porušení právních předpisů.
Skutečnost, že u téměř 50% pochybení, které SZPI zjišťuje u obchodních řetězců, tyto subjekty nepřijímají adekvátní opatření, je alarmující.  Inspekce tuto skutečnost individuálně posoudí v rámci správních řízení při rozhodování o výši pokuty. V roce 2013 SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 64 121 500 Kč., téměř o 50% více oproti předchozímu roku. 

Přehled zjištění:
 
Četnost opakování stejných nedostatků podle prodejců – 10 provozovatelů s nejvyšším počtem opakovaných zjištění

Kontrolovaná osoba

Počet opakovaných nedostatků

Kontrolovaná osoba

Počet opakovaných nedostatků

BILLA, spol. s r. o.

52

SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.

17

AHOLD Czech Republic, a.s.

48

H R U Š K A , spol. s r.o.

16

Tesco Stores ČR a.s.

45

Lidl Česká republika v.o.s.

10

Kaufland Česká republika v.o.s.

33

Družstva JEDNOTA a COOP

10

Penny Market s.r.o.

17

PMU CZ, a.s.

4

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI