Bezpečnost potravin

Prohlášení SVS v souvislosti s kauzou masa z Brazílie

Vydáno: 22. 3. 2017
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 22. 3. 2017.

V souvislosti s aktuální kauzou nehygienických praktik při manipulování s masem v Brazílii, jimiž se v těchto dnech zabývají přední světová média, Evropská komise i vlády mimoevropských zemí, které s jihoamerickým státem obchodují, považuje Státní veterinární správa (SVS) za vhodné se k této problematice vyjádřit. Dovoz masa z Brazílie do České republiky je z pohledu jeho celkové spotřeby malý, v případě hovězího masa v posledních dvou letech dokonce nulový. I na základě doporučení Evropské komise jsou v současnosti všechny zásilky drůbežího a hovězího masa z Brazílie pod zpřísněným dohledem SVS.  Pokud jde o Českou republiku, jsou všechna na jatkách porážená zvířata před porážkou prohlédnuta úředními veterinárními techniky a veterinárními lékaři. Maso a orgány zvířat jsou po porážce podrobeny dalšímu vyšetření. Podíl masa, které je vyřazeno jako nevhodné, je dlouhodobě velmi nízký.

Dovoz drůbežího masa ze třetích zemí je v rámci Evropské unie (EU) harmonizovaný, což znamená, že se řídí právními předpisy EU, stanovenými pro tuto komoditu. Kromě toho, že maso musí pocházet ze schválené země, musí navíc pocházet se schváleného závodu, který splňuje podmínky stanovené legislativou EU a je pravidelně kontrolován. Každá zásilka čerstvého masa musí navíc splňovat požadavky uvedené v příslušném veterinárním osvědčení, které musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem třetí země a musí doprovázet zásilku. Zásilka může vstoupit na území EU pouze přes pohraniční veterinární stanici (PVS) v České republice, anebo v jiném členském státě. V České republice je tímto vstupním místem pouze letiště Praha-Ruzyně. Zde je každá zásilka podrobena veterinární kontrole, při níž je zásilka kontrolována fyzicky, ale také z hlediska značení a potřebných dokumentů. Zároveň mohou být odebrány vzorky k laboratornímu vyšetření (namátkově, nebo na základě podezření). V případě, že zásilka splňuje všechny požadavky pro vstup do EU, je následně z PVS propuštěna do volného oběhu. Pokud podmínky nesplní, zásilka se zamítá a následně odesílá zpět, nebo předává k likvidaci. Dovozce má povinnost ohlásit předem na příslušnou PVS příchod zásilky. Obdobná pravidla platí také pro dovoz hovězího masa. V případě Brazílie však nemá schválení celá země, ale pouze některé vyjmenované oblasti, a i to až po splnění doplňkových záruk.

V loňském roce bylo do České republiky z Brazílie přímo dovezeno celkem 1 163 tun drůbežího masa. Pokud jde o maso hovězí, nebyly v roce 2015 a 2016 z Brazílie do ČR přímo dovezeny žádné zásilky hovězího masa. Počet závad zjištěných u zásilek z Brazílie se významně nevymyká závadám zjištěným u zásilek z jiných třetích zemí. V loňském roce bylo závažným případem zjištění nedeklarovaných fosfátů v zásilce drůbežích polotovarů, několik dalších závad bylo převážně administrativního rázu.

Pro srovnání, na jatkách v ČR bylo loni poraženo a veterinárně vyšetřeno 260 500 kusů skotu. Při veterinárním vyšetření před poražením bylo jako nevhodné pro lidskou spotřebu shledáno 0,1 procenta zvířat dopravených na jatka. Na základě prohlídky masa a orgánů po poražení bylo posouzeno jako nepoživatelných 1,7 procenta kusů. To svědčí o důkladných kontrolách, díky nimž se nedostane závadné maso na trh. Dlouhodobě příznivé jsou z tohoto pohledu také výsledky monitoringu cizorodých látek v hovězím mase. V loňském roce bylo u skotu včetně telat v této oblasti provedeno celkem 6 197 vyšetření. Pouze u šesti vzorků byl nález nevyhovující.

“Z těchto údajů vyplývá, že konzumace masa od místních chovatelů je dobrou a bezpečnou volbou a lze ji spotřebitelům jen doporučit,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Kauzou brazilského masa se budou v pátek 24. března v rámci svého pravidelného jednání v Bruselu zabývat také vedoucí představitelé veterinárních služeb zemí EU. Ze strany Evropské komise jim zde budou poskytnuty k celému případu podrobnější informace.  

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS