Bezpečnost potravin

Program zvyšování konzumace celozrnných výrobků ve školách

Vydáno: 21. 7. 2005
Autor:

Rada pro celozrnné produkty WGC zveřejnila plán šestiletého projektu na zvyšování spotřeby celozrnných produktů ve školách, nazvaný Whole Grains in Schools.

V květnu 2005 zveřejnila Rada pro celozrnné produkty (WGC) a Oldways Preservation Trust, mozkový trust potravinářského průmyslu, plán šestiletého projektu na zvyšování spotřeby celozrnných produktů ve školách.  Projekt nazvaný  Whole Grains in Schools  je celonárodní edukační program v oblasti celozrnných potravin, který by měl napomoci větší konzumaci celozrnných potravin zvyšováním počtu porcí celozrnných potravin v rámci stravování ve státních i soukromých základních, středních i vysokých školách. Program bude doplňovat již existující osvětové programy na téma celozrnných potravin pro spotřebitele, bude probíhat v souladu s akcemi cereálního průmyslu, v koordinaci s federálními, státními i místními vládními projekty a bude podporován nutričními odborníky z vědeckých ústavů i praxe. Cílem nového programu bude podle WGC především
* Zajistit, aby si žáci a studenti přinášeli do školy svačiny s vyšším množstvím celozrnných potravin
* Zvýšit procento celozrnných potravin ve školních jídelnách a automatech, resp. programech školního stravování
* Získat co nejširší podporu pro pilotní projekt „Whole Grains in Schools“
* Zahrnout projekt „Whole Grains in Schools“ do školních osnov
* Zainteresovat na programu příslušné regionální i státní instituce a osobnosti
* Vytvořit nové stimuly pro jednotlivce i skupiny k zainteresování na sbírání známek/etiket „Celozrnné potraviny“ jako součásti programu.
WGC chce zapojit do programu co nejvíce institucí i jednotlivců, včetně rodičů a rodinných příslušníků školou povinných dětí a studentů, zaměstnanců školních jídelen a cateringových společností, dodavatelů potravin, učitelů a dalších zaměstnanců školy, ale i pěstitelů a producentů cereálních potravin, legislativních pracovníků z oboru, vládních úředníků, neziskových organizací zabývajících se výživou, pracovníků zemědělského sektoru a vzdělávacích institucí, zdravotnických a nutričních organizací aj. Nejbližším krokem v uskutečňování diagramu bude vyladění a finalizace plánu, zajištění podpory veřejného i soukromého sektoru, vybudování vztahů s médii a získání jejich podpory.
Milling & Baking News, 84, 2005, č. 14, s. 13