Bezpečnost potravin

Program Vím, co jím a piju

Vydáno: 17. 7. 2014
Autor: ICBP

Logo Vím, co jím pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl.

Program a jeho cíle aneb co to je?

Program „Vím, co jím a piju“ (www.vimcojim.cz) je součástí globálního programu „The Choices Programme“, který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin.

Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob.

Hlavním cílem programu je:

 • motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví
 • vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl
 • podporovat veřejnost ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy
 • pomáhat v prevenci chronických onemocnění souvisejících s výživou

Prostředkem k prosazení cílů programu je jednoduché logo Vím, co jím (Choices Trade Mark), které je uváděno na balení těch potravin, jež ve složení splňují definovaná nutriční kritéria. Spotřebitelé se tak mohou lépe orientovat v nabídce potravin a můžou se snadno rozhodnout pro nutričně vyváženou potravinu přímo v místě nákupu.

Logo Vím, co jím/Vím, co piju

Je českou podobou ochranné známky Choices Trade Mark. Logo Vím, co jím pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl

 • Jednoduché – unikátní, snadno rozpoznatelné logo pro všechny potravinové kategorie
 • Důvěryhodné – nutriční kritéria stanovena na základě vědeckých výzkumů, logo uděleno na základě laboratorních analýz a nezávislého hodnocení
 • Otevřené všem – partnerem se může stát jakákoliv společnost bez ohledu na její velikost či tržní podíl
 • Mezinárodní – jednotné logo ve všech zapojených zemích
 • Dynamické – kritéria jsou pravidelně revidována
 • Efektivní – může napomoci ke zlepšení nutričního složení jídelníčku spotřebitele
 • Pozitivní – usnadňuje zákazníkům snadnější výběr výživově hodnotných potravin  

Výživové parametry

Logo Vím, co jím umožňuje snadno a vědomě snížit příjem rizikových živin, které souvisí s většinou současných civilizačních onemocnění. Schválené výrobky musí splňovat kritéria v následujících kategoriích:

 • trans mastné kyseliny
 • nasycené mastné kyseliny
 • sodík (sůl)
 • cukr

U některých kategoriích se hodnotí též obsah vlákniny a celková energetická hodnota. 


Webový portál

Webový portál www.vimcojim.cz je zdrojem informací o zdravém životním stylu, pravidelně nabízí zajímavosti z oblasti vyváženého stravování a světa potravin pro laickou i odbornou veřejnost. Dále jsou zde praktické recepty, databáze produktů s logem Vím, co jím, edukativní videa a informace o aktivitách iniciativy (semináře, soutěže, workshopy apod.).

Více informací: www.vimcojim.cz

Související informace:
Nová značka nutričně vyvážené potraviny Vím, co jím
Odborné setkání – Vím, co jím a piju