Bezpečnost potravin

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami doopravdy je

Vydáno: 9. 6. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva České technologické platformy pro ekologické zemědělství ze dne 7. 6. 2011.

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami doopravdy je

Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby VÚRV) reagují v tiskové zprávě České technologické platformy pro ekologické zemědělství ze dne 7. června 2011 na článek v Mladé frontě DNES.

Článek s názvem „Bez chemie, ale s parazity. Bio nerovná se zdravé“, ve kterém autor zastrašuje spotřebitele nákazou a parazity až smrtí po konzumaci biopotravin, vyšel v MF DNES 4. Června.

Názory v článku směšují pojem bio a zdravá výživa, ale především nesouvisle komponují různé informace manipulující pohled na produkci biopotravin. Z odborného hlediska jsou podle VÚRV tyto informace zcela nepravdivé.

Tiskovou zprávu České technologické platformy pro ekologické zemědělství můžete najít v příloze.

Příloha: Reakce pracovníků Výzkumného ústavu rostlinné výroby na článek v Mladé frontě DNES ze dne 4. června 2011