Bezpečnost potravin

Prodej syrového mléka v Evropě

Vydáno: 10. 11. 2006
Autor:

Informace o možnostech prodeje syrového mléka ze dvora a z distribuční sítě. V Itálii a Nizozemí mohou spotřebitelé čepovat mléko do vlastních nádob z automatů na farmách.

Prodej syrového mléka na farmách a v obchodní síti je povolen v řadě zemí, v Evropě např. v Německu, Nizozemí, Belgii, Švýcarsku, Francii, Dánsku a Švédsku. V Belgii a Norsku se někdy prodává zmrazené kobylí mléko. Farmáři prodávající syrové mléko musí splňovat mimořádně přísné zdravotní a hygienické požadavky a podrobovat se inspekcím.
Dřívější směrnice EU 1992/46 omezovala možnost prodeje syrového mléka jen na farmy. Podle nových hygienických nařízení platných od ledna 2006 mohou jednotlivé členské státy na svém území zavést ohledně syrového mléka vlastní zákazy nebo omezení.
Zatím nezakázaným postupem je internetový prodej mléka.
V Rusku se syrové mléko prodává na venkově, pokud jde o Moskvu je k dostání jen v jednom blízkém klášteře.
V Německu je možno prodávat „ab Hof Abgabe“ („mléko ze dvora“), a pokud je takové mléko v tržní síti označuje se "Vorzugsmilch" (něco jako „prémiové mléko“, „preference milk“). Při prodeji mléka ze dvora musí být poskytnut pokyn „před konzumací převařit“. Prémiové mléko v tržní síti, které má původní obsah tuku a není tepelně ošetřeno je předmětem přísného dozoru.
V Itálii nabízí v současnosti asi 200 farmářů syrové mléko („latte crudo“) přímo z farem v automatických čepovacích konteinerech. Farmáři získávají povolení od místních úřadů a od veterinářů a vedou každodenní záznamy o množství prodaného mléka. Od června 2005 začaly místní chovatelské svazy a někteří dodavatelé zařízení nabízet farmářům výčepní kontejnery. Farmáři umísťují kontejnery uvnitř nebo vně farmy. A spotřebitelé si čepují do vlastních nádob, příp. do plastových nádob také nabízených z zakoupení. A jsou spokojeni.
Farmáři provozující přímý prodej mléka utrží trojnásobnou cenu. Komerčně pasterované mléko se v Itálii prodává litr za 1,30 EUR, z toho farmáři dostanou 30 %, zpracovatelé 30 % a distributoři 40 %. Syrové mléko se prodává za 1 EUR.
Komerčně je v Itálii prodáváno UHT-mléko, čerstvé mléko (tzn. pasterované), „jakostní čerstvé mléko“ (podrobené jen jednomu pasteračnímu procesu v mlékárně, nikoli u farmáře, podléhá zvláštním hygienickým opatřením, prodává se pouze plnotučné – obvykle 3,7 % tuku). Obdobné požadavky jsou na bio-mléko, to musí navíc pocházet z ekologického chovu.
Používaným argumentem pro syrové mléko je, že 15–20 % spotřebitelů má v případě konzumace zpracovaného mléka zdravotní problémy (colitidy, intolerance, bolesti žaludku). Proti tomu lze oponovat tím, že homogenizace při mlékárenském zpracování mléka zvyšuje stravitelnost.
V Nizozemí teprve nedávno čtyři farmáři instalovali výčepní automaty (např. BRUNIMAT, Švýcarsko http://www.brunimat.ch), z nichž se mléko prodává za 0,60 EUR za litr. Je to prezentováno jako způsob prodeje „drive-in“, při němž se spotřebitel sám pohodlně obslouží.
Ve Velké Británii se počet farmářů prodávajících syrové mléko snížil na 149 (2005) a spotřeba syrového mléka se odhaduje na 0,01 %. Ve Skotsku je syrové mléko (označené jako „green top milk“) z hygienických důvodů zakázáno od r. 1983, ve Walesu byl v r. 2002 navržen zákaz prodeje, ale neprošel (pouze se změnilo povinné značení). Královská rodina konzumuje syrové mléko už 500 let.
Další informace:
 
Poznámka překladatele
V ČR se syrové mléko podle veterinární vyhlášky č. 203/2003 Sb. může přímo konečnému spotřebiteli prodávat pouze v hospodářství, a to v malých množstvích. Musí být splněny podmínky týkající se zdravotního stavu zvířat a hygieny na farmě. Předmětem přímého prodeje syrového mléka nemůže být syrové ovčí a kobylí mléko.