Bezpečnost potravin

Prodej alkoholických nápojů prostřednictvím internetu

Vydáno: 27. 5. 2021
Autor: SZPI

Informace SZPI

Alkoholické nápoje jsou potraviny, a tudíž se na ně vztahují obecné požadavky, jako na ostatní potraviny s tím, že pro lihoviny jsou stanoveny i některé požadavky zvláštní. Obecné požadavky a povinnosti týkající se internetového prodeje najdete v příručce SZPI Základní požadavky na provozovatele potravinářského podniku.

Cílem tohoto materiálu je shrnout právní předpisy a vysvětlit zjednodušenou a srozumitelnou formou speciální požadavky a zvláštnosti týkající se alkoholických nápojů.

Jedná o stávající názor SZPI, který má za cíl přispět správnému fungování internetového prodeje lihovin, ale nemá za cíl obsáhnout všechny povinnosti provozovatelů potravinářských podniků.

 

Příloha

 


Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock