Bezpečnost potravin

Procesní kontaminanty v rostlinných olejích a potravinách

Vydáno: 9. 5. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA hodnotil zdravotní rizika látek vznikajících při úpravě rostlinných olejů za vysokých teplot.


Procesní kontaminanty (látky vzniklé během výroby potravin) na bázi glycerolu nalezené v palmovém oleji, ale také v jiných rostlinných olejích, margarínech a některých zpracovaných potravinách, zvyšují potenciální zdravotní rizika u průměrného spotřebitele v mladém věku a u nadměrných konzumentů ve všech věkových skupinách. 

Úřad vyhodnotil rizika pro zdraví lidí u těchto látek: glycidyl estery mastných kyselin (GE), 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a  2-monochlorpropandiol (2-MCPD) a jejich estery s mastnými kyselinami. Tyto látky vznikají při zpracování potravin, a to zejména při úpravě (rafinaci) rostlinných olejů při vysokých teplotách (cca 200 ° C). 

Nejvyšší hladiny GE  stejně jako 3-MCPD a 2-MCPD (včetně jejich esterů) byly zjištěny u palmových olejů a palmových tuků a také u dalších druhů olejů a tuků. Pro konzumenty od tří let věku jsou margaríny a pečivo hlavními zdroji expozice všech těchto látek. 

Glycidyl estery mastných kyselin – genotoxicita a karcinogenita 

Experti Vědeckého panelu EFSA pro kontaminanty (CONTAM) posoudili informace o toxicitě glycidolu (mateřská sloučenina GE) pro hodnocení rizika GE za předpokladu úplné přeměny esterů na glycidol po následném požití. 

Dr. Helle Knutsen, předsedkyně Panelu pro kontaminanty CONTAM, uvedla, že existuje dostatek důkazů, že glycidol je genotoxický a karcinogenní, a proto nelze stanovit bezpečnou úroveň pro GE. 

Při posuzování genotoxických a karcinogenních látek, které nejsou záměrně přidávány do jakékoliv fáze potravinového řetězce, vypočítává EFSA „hranice expozice“ pro spotřebitele. Obecně platí, že čím vyšší je tato hodnota, tím nižší je úroveň obavy spotřebitelů. 

Panel dospěl k závěru, že GE jsou potenciálním zdravotním rizikem pro průměrného konzumenta v mladém věku a pro nadměrného konzumenta ve všech věkových skupinách. Mimořádný zájem byl také věnován expozici GE u dětí, které konzumují výhradně počáteční kojeneckou výživu. 

Příznivou zprávou je, že CONTAM zjistil, že hladiny GE u palmových olejů a tuků byly v roce 2015 poloviční oproti roku 2010 v důsledku dobrovolných opatření přijatých výrobci. Došlo tedy k významnému poklesu expozice spotřebitelů vůči těmto látkám. 

Expozice 3-MCPD nad bezpečnou úroveň; nedostatek údajů o 2-MCPD 

Panel CONTAM stanovil tolerovatelný denní příjem (TDI) 3-MCPD včetně jeho esterů s mastnými kyselinami na 0,8 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti za den (µg/kg tělesné hmotnosti/den). Tato hodnota je odvozena z výsledků testů na zvířatech, kdy byla prokázána souvislost expozice této látky s poškozením tělesných orgánů. Toxikologická informace obsahuje velmi limitované údaje ke stanovení bezpečné úrovně 2-MCPD.

Odhadovaná průměrná a vysoká expozice 3-MCPD pro mladé věkové skupiny včetně mladistvých (do 18 let) přesahuje tolerovaný denní příjem a proto jsou tyto skupiny potenciálně ohroženy na zdraví. 

Největší koncentrace 3-MCPD a 2-MCPD se nachází v palmovém oleji. Hladiny 3-MCPD a jejich esterů s mastnými kyselinami v rostlinných olejích byly téměř beze změny za posledních pět let. 

Co se stane dál? 

Panel EFSA pro kontaminanty bude informovat o tomto hodnocení rizika subjekty zabývající se řízením rizika v Evropské komisi a také členské státy, které regulují bezpečnost potravin v EU. Má také několik doporučení pro další výzkum vedoucí ke zlepšení znalostí o toxicitě těchto látek, zvláště 2-MCPD, a o expozici spotřebitelů vůči těmto látkám prostřednictvím konzumace potravin.

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)