Bezpečnost potravin

Procento alimentárních onemocnění připadajících na vrub pěstitelů je poměrně nízké

Vydáno: 23. 5. 2004
Autor:

Podle zprávy americké Společnosti pro potraviny a zemědělství je výskyt alimentárních onemocnění v USA spojených s čerstvými produkty v porovnání s post produkční sférou (restaurace, lahůdkářství, veřejné společenské akce aj.) relativně nízký, a od doby zavedení GAP v produkční oblasti se výrazně snížil.

Zpráva americké Společnosti pro potraviny a zemědělství (AFF) shrnuje výsledky šetření výskytu alimentárních onemocnění v USA spojených s čerstvými produkty a rozděluje zdroje kontaminace na dvě pravděpodobné skupiny – pěstitelskou a zpracovatelskou („post produkční“). Předchozí zpráva, zpracovaná spotřebitelskou skupinou, Centrem pro vědu ve veřejném zájmu (CSPI) konstatovala, že v průběhu let 1990-2003 došlo v USA ke 432 vypuknutím epidemií, zahrnujících 25 823 případů alimentárních onemocnění,  jejichž původcem byly podle zjištění zemědělské plodiny a z nich připravené pokrmy. Podle AFF byly za příčiny kontaminace v „pěstitelské“ oblasti byly označeny postupy spojené s produkcí na farmě, balením, přepravou nebo výrobním zařízením, zatímco „post produkční“ kontaminace byla spojována s nesprávným zacházením ve stravovacích a potravinářských zařízeních, nebo přímo ve spotřebitelské sféře. Ve zprávě AFF se  konstatuje, že převážná většina alimentárních onemocnění (88 %) v USA mezi  rokem 1990 a 2001 byla spojena s potravinami jinými než čerstvé ovoce a zelenina. Ve 12 % případů  byl výskyt spojen s čerstvými výrobky, přičemž 2 % spadala do kategorie „pěstitelské“, zbývajících 10 % připadlo na vrub nesprávného zacházení s produktem po opuštění farmy. Výskyt alimentárních onemocnění přičítaný „post produkčnímu“ zpracování čerstvé produkce byl dále analyzován a bylo zjištěno, že 59 %  výskytů bylo spojeno s nesprávným zacházením v restauracích, lahůdkářstvích, kafeteriích a dalších zařízeních společného stravování, 19 % nesprávným použitím v domácnostech a ve 13  % případů došlo ke kontaminaci při veřejných a společenských akcích (pikniky, venkovské trhy aj.). Zbývající případy byly jiného nebo neznámého původu. Rovněž bylo konstatováno, že od zavedení „Správné zemědělské praxe“ (GAP) v produkční oblasti roku 1997 došlo k výraznému snížení počtu případů alimentárních onemocnění spojených s „pěstitelskou“ skupinou. Podrobnější informace na internetové adrese 

http://www.foodsafetytoday.com