Bezpečnost potravin

Proč umíralo 17x více osob na infekci COVID-19 v USA než v Japonsku – i výživa a životní styl?

Vydáno: 10. 5. 2022
Autor: CZVP SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

USA i Japonsko jsou demokratické a srovnatelně průmyslově vyspělé společnosti. Bylo zjištěno, že počet případů COVID-19 je 12,1x vyšší, a úmrtí na infekci COVID-19 je 17,4x vyšší na milion obyvatel v USA (včetně japonských Američanů) než v Japonsku. Cílem studie bylo prozkoumat vliv na prevenci infekce COVID-19. 

Srovnání výživy a životní styl

Analýza výživy a prevalence obezity v populacích obou zemí je rozdílná. V USA se konzumuje přibližně 1,5x více nasycených tuků a méně kyseliny EPA a DHA než se konzumuje v Japonsku. Ve srovnání s  dietou v Japonsku (100 %) byly v USA obvyklé hodnoty spotřeby potravin následující: hovězí maso 396 %, cukr a sladidla 235 %, ryby 44,3 %, rýže 11,5 %, sója 0,5 % a čaje 54,7 %. Poslední čtyři z těchto potravin obsahují funkční látky, které zabraňují vzniku COVID-19.

Rozdíly v živinách a obezitě hrají svou roli

Výskyt obezity je v USA u mužů 7,4x a u žen 10x vyšší než v Japonsku. Mendelovskou randomizací byl zjištěn příčinný vztah mezi obezitou a infekcí COVID-19. Velké rozdíly v příjmu živin a prevalenci obezity, ale ne rasové rozdíly, mohou být částečně zodpovědné za rozdíly ve výskytu obezity v populaci COVID-19 mezi USA a Japonskem.

Výživa a životní styl – máme se spoustu ještě učit

Rozdíl v počtu případů a úmrtí na COVID-19 na milion obyvatel je mezi Japonskem a USA  přibližně 12- až 17-násobný, jak již bylo řečeno. Výsledek lze částečně přičíst velkým rozdílům ve výživě v obou zemích, možná sníženou imunitní odolností vyvolanou snížením funkce imunitního systému a extrémní obezitou. Dieta v USA je bohatá na nezdravé potraviny a má vysoký DII (tzv. „Dietary Inflammatory Index“), zejména u menšinových skupin. Může zvyšovat zranitelnost vůči infekci COVID-19. Japonci se blíží „výživově vyrovnané stravě“, a jejich výživa obsahuje mnoho látek, které u člověka zabraňují infekci COVID-19.

Výsledek počtu případů a úmrtí na COVID-19 v ČR – důležitá je i míra vakcinace

Podle údajů ECDC (4.5.22) bylo v ČR registrováno 371 710 případů onemocnění a 3 821 úmrtí na 1 milion osob (k 1.1.2022). V USA bylo registrováno 119 026 případů onemocnění a 1 965 úmrtí a v Japonsku 11 381 případů onemocnění a 126 úmrtí (data k 28.8.2021). I když je nutné brát data s reservou, proč jsou mezi státy takové rozdíly? Mechanické rozdíly proti Japonsku jsou u nás asi 30x horší.

Multifaktoriální situace a veřejné zdraví

Přestože existují různé faktory ovlivňující výskyt infekce COVID-19, která je celosvětově velmi závažným problémem veřejného zdraví, zjištění studie přispívají ke zvýšení odolnosti proti COVID-19 a dalším infekčním onemocněním v budoucnosti. Detaily publikace jsou samozřejmě plné faktů. Je dobře si fakta srovnat… a poučit se.

Prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 9.5.2022

Zdroj: KAGAWA,Y: Influence of Nutritional Intakes in Japan and the United States on COVID-19 Infection, Nutrients 2022, 14(3), 633; https://doi.org/10.3390/nu14030633

 

Zdroj článku: SZÚ

Foto: Shutterstock