Bezpečnost potravin

Problémy řešené v rámci Codex Alimentarius

Vydáno: 10. 7. 2006
Autor:

Kodexový výbor pro aditiva a kontaminanty se zaměřuje na akrylamid, metylrtuť, dioxiny, aflatoxiny a olovo aj.

Akrylamid

Kodexový výbor pro aditiva a kontaminanty (CCFAC) zpracoval záměr na vypracování Kódu pro praxi pro snížení obsahu akrylamidu v potravinách. Ten je předložen kodexové komisi (CCA) ke schválení. Měla by být vytvořena „elektronická“ pracovní skupina (pod vedením USA a Spojeného království), která by zpracovala návrh, který by byl připomínkován na jednání v příštím roce. Vychází se ze zprávy Společné expertní komise FAO/WHO pro potravinová aditiva (JECFA), která varuje před možným karcinogenním vlivem této látky, pokud se nezmění dosavadní obsažená množství. Bylo rozhodnuto, že pracovní skupina bude brát v potaz národní strategie pro snižování obsahu a také vyhodnotí podíl výrobců, stravovacích organizací a spotřebitelů na problému. Je nutné získat více informací o obsahu akrylamidu v potravinách v rozvojových zemích, především v národních pokrmech.

Metylrtuť, aflatoxiny, olovo, kadmium, 3-MCPD a PAU

CCFAC žádal komisi o sestavení expertní skupiny pro vyhodnocení rizik a předností konzumace ryb obsahujících metylrtuť a dioxiny. CCFAC odložil práce na revizi stávající směrnice pro konzumaci  ryb do získání nových závěrů.

CCFAC předal CCA Kód pro praxi pro prevenci vzniku a pro snížení přítomnosti aflatoxinu v ořeších, který by Komise měla urychleně přijmout. K předání Komisi byl schválen i návrh Kódu pro praxi pro prevenci dioxinů a dioxinům podobných PCB v potravinách a krmivech.

Byl také schválen návrh na max. množství olova v rybách (0,3 mg/kg) a max. limit kadmia v loupané rýži (0,4 mg/kg) a v měkkýších (2 mg/kg). Bylo rozhodnuto o změně pracovní skupiny, která pod vedením Spojeného království elektronicky pracuje na návrhu limitu pro 3 MCPD v tekutých přípravcích obsahujících sójovou omáčku.

CCFAC obdržel od CCA schválení ke zpracování Kódu pro praxi pro prevenci a regulaci příjmu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

 

Další informace na portálu WHO.

 

EU Food Law, 2006, č. 258, s. 6-7