Bezpečnost potravin

Proběhla Celostátní konference nutričních terapeutů

Vydáno: 13. 12. 2013
Autor: Fórum zdravé výživy

Celostátní konference nutričních terapeutů s poditulem "Výživa od počátků" se konala 20. 11. 2013.

FZV bylo spoluorganizátorem Celostátní konference, která se konala 20. listopadu 2013 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Po dvouleté pauze se akce vracela s podtitulem „Výživa od počátků“ a byla nově určena ne jen nutričním terapeutů, ale všem, kteří se o výživu ve zdraví i nemoci zajímají.

Letošní Celostátní konference, jejímž organizátorem byla Sekce výživy a nutriční péče ČAS spolu s Fórem zdravé výživy, měla za cíl navázat na úspěšnou tradici tzv. kulatých stolů, konajících se tradičně ve středu v polovině října. A to se, myslíme, povedlo beze zbytku. Snad jediné, co se nepovedlo, byla nutnost přesunu z původního říjnového termínu na listopadový, a to z technických důvodů. To by bylo ale z výčtu negativ vše. Konference se povedla a byl o ní ze strany odborníků velký zájem. Předpoklad počtu účastníků (100) byl splněn na 150 % J. Velice nás potěšila účast budoucích kolegů z řad studentů vysokých a vyšších škol odboru nutriční terapeut, která byla, v porovnání s odborníky z praxe, v mírné přesile.

Program byl doslova „nadupaný“ odbornými sděleními. Řešila se zejména výživa těhotných a kojících žen, a to z různých úhlů pohledu, součástí byla i výživa těch nejmenších. Podtitul naplňovala i další sdělení týkající se např. interpretace výživových doporučení či návodu, jak vybírat kvalitní výrobky pro stravování v nemocnicích a jak jejich kvalitu hodnotit aj. Prostor v programu dostala i krátká komerční sdělení partnerů konference. Někteří z nich dali přednost prezentaci v předsálí, kde zajistili pro účastníky skvělé občerstvení.

Závěrečná přednáška „načala“ některá témata, která se začínají diskutovat v odborných kruzích a jsou možná tak trochu i kontroverzní. Rozhodli jsme se použít ji jako jakousi předzvěst příštího ročníku konference. Na něj se už teď těšíme a věříme, že se nám povede v tradici Celostátních (a možná i mezinárodních) konferencí úspěšně pokračovat.

Za organizátory konference: Bc. Tamara Starnovská a Věra Boháčová

Nabízíme Vám se souhlasem autoru ke shlédnutí jednotlivá odborná sdělení, která byla na konferenci prezentována:

Program:

  • Návrat podzimních konferencí, Bc. Starnovská T., RNT, TN
  • Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Boháčová V., DiS., RNT, FZV
  • Vysokým tlakem ke zdraví,   Ing. Klofanda M., Kofola a. s., partner konference
  • Výživa v rámci udržitelného rozvoje potravinářských firem,                   Ing. Langrová H., Unilever ČR s. r. o., partner konference
  • Nutriční kompas, Staněk M., Nestlé Česko s. r. o., partner konference
  • Vzdělávací aktivity NCO NZO pro rok 2014, Marková J., Subkatedra výživy NCO NZO
  • Výživa těhotných, Weisová J., sekce VNP ČAS
  • Komplikace v těhotenství – další rizikový faktor aterosklerózy, MUDr. Piťha J., CSc., IKEM, předseda FZV
  • Výživa po porodu v nemocnici a odborné doporučení, Kordačová M., Bc. Starnovská T., TN
  • Pohled na výživu ve světle nových poznatků, RNDr. Suchánek P., IKEM, FZV

 

Zdroj: Fórum zdravé výživy