Bezpečnost potravin

Proběhl celostátní polní den ÚKZÚZ 2019

Vydáno: 4. 7. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Již sedmý celostátní polní den ÚKZÚZ, který se konal 20. 6. 2019, byl zaměřen na kvalitu půdy, odrůdové zkušebnictví a ochranu rostlin. Pro letošní rok byla vybrána Zkušební stanice Pusté Jakartice u Opavy. Přednáškový blok zahájil ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka a v krátkosti promluvil i děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Tajemník Agrární komory ČR Ing. Jan Doležal prezentoval informace o projednávání nové Společné zemědělské politiky (SZP) na úrovni EU. Jako problém se jeví fakt, že dosud nebyl schválen finanční rámec pro nové období a lze jen obtížně predikovat, s jakou částkou se tedy bude v rozpočtu zemědělství pracovat. ČR při vyjednávání podporuje větší autonomii členských zemí při určování konkrétních podmínek, mimo jiné prosazuje dobrovolné zastropování plateb. Konkrétní podmínky nové SZP však v tuto chvíli neznáme.

Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ředitel Sekce zemědělských vstupů, pojmenoval největší výzvy, kterým české zemědělství čelí, případně v blízké budoucnosti čelit bude. Zmínil zejména klimatickou změnu, lepší péči o půdu, ale také změny na globálních trzích. Zdůraznil nutnost aktivnější práce s veřejností, která musí stát na straně zemědělců. Rovněž upozornil na nutnost přesvědčovat zákazníka-spotřebitele, aby co nejvíce vyžadoval tuzemské potraviny, protože jen posilování poptávkové strany může efektivně stimulovat dlouhodobý růst nabídky. Závěrem představil dlouhodobé výživářské pokusy na této zkušební stanici, včetně vybraných výsledků

Ředitel Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ, Ing. Tomáš Mezlík, seznámil přítomné se zkoušením užitné hodnoty odrůd v systému doporučování odrůd, které dle zákona organizuje ÚKZÚZ. Zkoušení registrovaných odrůd vybraných hospodářsky významných druhů se provádí v široké síti lokalit využívající vedle zkušebních stanic ÚKZÚZ i lokality smluvních organizací. Financování zkoušení je podporováno prostřednictvím dotačního titulu 9.A.b.4).

Víceleté výsledky zkoušení, prezentované prostřednictvím pravidelně vydávaných Seznamů doporučených odrůd, poskytují pěstitelům i zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a usnadňuje orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd.

Ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ Pavel Minář seznámil posluchače s vývojem v oblasti účinných látek používaných v ochraně rostlin. Pěstitelé nejsou postiženi snižováním celkového počtu těchto látek, ale spíše úbytkem látek dlouhodobě používaných v jednotlivých plodinách a staly se tradiční součástí agrotechniky. Rozhodovací kritéria v předpisech EU neberou do úvahy existenci alternativ, případně problémy vzniklé výpadkem efektivní ochrany proti škodlivým organismům. Ke změně kritérií by bylo nutné změnit nejprve samotné předpisy, což je s ohledem na negativní vztah veřejnosti k používání agrochemikálií obtížné. ÚKZÚZ se ve spolupráci s pěstiteli snaží tento stav řešit. Rozhodující je ale přímé jednání pěstitelů s výrobci přípravků, kteří musejí svolit k využití své dokumentace pro povolení přípravku v ČR a tuto dokumentaci úředním institucím poskytnout.

Vedoucí zkušební stanice Pusté Jakartice Ing. Hana Hartmannová seznámila více než 150 účastníků s prostory stanice a jejími výživářskými a odrůdovými pokusy.

Po teoretické části následovala praktická ukázka dlouhodobých výživářských a odrůdových pokusů, včetně popisu pedologické sondy s odborným výkladem specialistů. Zájemci mohli navštívit i stan s rostlinolékařskou problematikou a poradit se tak s našimi experty ohledně chorob či škůdců napadajících rostlinné komodity a produkci.

 

Zdroj: ÚKZÚZ