Bezpečnost potravin

Přístup veřejnosti k dokumentům EFSA – webinář pro žadatele

Vydáno: 15. 2. 2023
Autor: KM EFSA

On-line, 9. března 2023

On-line, 9. března 2023
Registrace je otevřená do 6. března 2023.

V rámci inovací zavedených nařízením (EU) 2019/1381 EFSA aktualizoval svá prováděcí pravidla pro zpracování žádostí veřejnosti o přístup k dokumentům (PAD). V roce 2020 správní rada EFSA přijala nová Praktická opatření pro provádění nařízení (ES) č. 1049/2001 a článků 6 a 7 nařízení (ES) č. 1367/2006, aktualizovala svůj vnitřní standardní operační postup.

Zpracování žádostí veřejnosti o PAD EFSA automatizoval pomocí webového portálu Connect.EFSA. PAD žádosti může nyní prostřednictvím Connect.EFSA podávat kdokoliv výběrem online formuláře „veřejný přístup k dokumentům“ (“public access to documents”) v sekci „Oblast“ (“Area”). Kromě toho EFSA vypracoval také Pokyny pro žadatele o PAD, které mají žadatelům lépe sloužit a napomoci pochopení procesu.

Tento webinář má následující cíle:

  • Představit Pokyny pro žadatele o PAD, jak slouží k zapojení žadatelů o PAD a poskytnout praktické pokyny, které je třeba zvážit při podávání žádostí o PAD.
  • Poskytnout přehled o tom, jak EFSA zpracovává žádosti PAD, se zvláštním zaměřením na návod pro veřejnost, jak podávat žádosti PAD pomocí portálu Connect.EFSA.

 

K účasti na webináři jsou zvány všechny zainteresované strany, občané, zástupci nevládních organizací, novináři, zástupci podnikatelských subjektů, akademici a další zájemci. Po skončení akce bude na internetových stránkách EFSA k dispozici záznam a Pokyny pro žadatele o PAD s otázkami a odpověďmi.

Program webináře a přístup k registračnímu formuláři najdete na webu EFSA

Zdroj: EFSA