Bezpečnost potravin

Přístup SZPI k provádění úředních kontrol za současné situace

Vydáno: 1. 4. 2020
Autor: SZPI

SZPI modifikovala svoji činnost z hlediska zaměření kontrolních aktivit, jejich rozsahu a způsobu jejich provádění.


V souvislosti s nouzovým stavem a krizovou situací celkově SZPI zásadně modifikovala svoji činnost z hlediska zaměření kontrolních aktivit, jejich rozsahu a způsobu jejich provádění.

Tento mimořádný přístup má zejména zásadně a výrazně omezit byrokratickou zátěž kontrolovaných osob v této krizové situaci a přispět tak ke zdárnému zvládnutí jejich složité situace pro udržení funkčnosti dodavatelsko-odběratelských vztahů a plynulého zásobování trhu s potravinami. Způsob provádění  kontrol má také minimalizovat přímý kontakt zaměstnanců kontrolovaných osob s inspektory SZPI.

Kontrolní kapacity jsou tak zaměřeny na kontrolu hygienických podmínek v maloobchodní síti s cílem ověřit dodržování aktuálních opatření vlády vydaných během nouzového stavu. Zejména se jedná o vybavení prodejních úseků pečiva ochrannými pomůckami pro zákazníky a podávacím náčiním a  zda jsou přijata i maximální opatření vedoucí k omezení kontaminace nebaleného pečiva. Inspektoři dále sledují přístupnost jednorázových rukavic či jiných ochranných pomůcek pro zákazníky při vstupu do samoobslužných provozoven, zda personál prodejny používá ochranné pomůcky a dále je sledováno provádění dezinfekce nákupních vozíků nebo košíků.

SZPI stále zajišťuje nezbytné externí činnosti – např. povinnou i nepovinnou certifikaci na základě žádosti PPP a chod Komise na hodnocení a zatříďování vín. Došetřovány jsou notifikace nebezpečných potravin ze systému RASFF, případně jsou došetřovány také notifikace potravinových podvodů ze systému AACS. Omezeny byly kontrolní akce zaměřené na v současné době nepodstatné aspekty jako je např. monitoring cizorodých látek a dále např. komplexní i tematické kontroly u výrobců potravin, prioritou kontroly napříč trhem nejsou povinnosti a požadavky související s označováním, včetně nové povinnosti od 1. 4. 2020 týkající se označování země původu nebo místa provenience primární složky dle NK 2018/775.

V nezměněné intenzitě je naopak sledována oblast doplňků stravy (zejména nabízených na internetu), zdravotních tvrzení  a reklamy, kde se začala objevovat protiprávní snaha o parazitování na nynější složité situaci, která spočívá ve spojování těchto věcí s léčebnými tvrzeními v souvislosti s ochranou nebo vyléčením z COVID 19 (viz Tiskové zprávy SZPI).

 

Zdroj: SZPI