Bezpečnost potravin

Příručky správné hygienické praxe

Vydáno: 9. 7. 2004
Autor:

Příručky, které byly v r. 2002 a 2003 vypracovány na základě vyhlášky 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů, ve znění vyhlášky 196/2002, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory.

Ministerstvo zemědělství – odbor potravinářské výroby ve spolupráci s Potravinářskou komorou a jednotlivými profesními svazy výrobců potravin, přistoupilo k postupnému vypracování a následně vydávání tzv. příruček správné výrobní a hygienické praxe. Tyto by měly sloužit jako základní a výchozí podklady pro zpracování vlastních pravidel správné výrobní a hygienické praxe jednotlivými výrobci a výrobními podniky.
V roce 2003 bylo za podpory Ministerstva zemědělství profesními svazy vypracováno dalších 7 příruček správné výrobní a hygienické praxe pro další potravinářské obory podle jednotlivých zpracovávaných komodit.

Seznam těchto sedmi nových příruček je uveden ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, částka 1 (3. 5. 2004); (tištěná forma Věstníku je k dispozici např. v knihovně ÚZPI).

V r. 2003 byly zpracovány příručky:
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce premixů a krmiv s použitím premixů  nebo doplňkových krmiv určených k výživě hospodářských zvířat
Příručka správné hygienické a výrobní praxe při výrobě lahůdek
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce cukrářských výrobků a těst
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce jedlé soli a solných výrobků
– Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobu ovocných pomazánek a kompotů (??)
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro zpracování sladkovodních a mořských ryb
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe při výrobě drůbežích polotovarů, drůbežích kuchyňských polotovarů, drůbežího strojně odděleného masa a drůbežích konzerv

Dříve zpracované příručky:
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mléko a mléčné výrobky
Pravidla správné hygienické/ výrobní praxe pro producenty a distributory vajec při nákupu, třídění, balení a distribuci vajec
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele vajec
– Příručka správné výrobní a hygienické praxe (GMP/GHP) výroby minerálních vod a minerálních ochucených vod
Příručka správné výrobní a hygienické praxe pro výrobu nízkokyselých a okyselených nízkokyselých konzervovaných potravin

Na stránkách Potravinářské komory jsou navíc k dispozici i další již dříve zpracované příručky:
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce těstovin
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce chleba a běžného pečiva
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny
Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro masnou technologii
  Příloha 1: Sanitační plán – vepřová porážka
  Příloha 2: Sanitační plán – bourárna vepřová
  Příloha 3: Sanitační plán – vařená výroba
  Příloha: Standardy výrobních mas
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobu škrobu
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce nealkoholických nápojů
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mléko a mléčné výrobky
Pravidla správné výrobní a hygienické praxe při výrobě drůbežích tepelně opracovaných a trvanlivých masných výrobků
  Příloha 1: Příklad diagramu výrobního procesu pro drobné masné výrobky
  Příloha 2: Příklady otázek používaných při provádění analýzy nebezpečí
  Příloha 3: Příklad popisu plánu kritických bodů  pro tepelné opracování
  Příloha 4: Příklad popisu kritického bodu 
  Příloha 5: Příklad formuláře pro sledování CCP
  Příloha 6: Rozhodující diagram pro stanovení kritických bodů
  Příloha 7: Tabulka pro určení kategorie rizika analyzovaného potravinářského výrobku
Pravidla správné hygienické praxe porážek drůbeže a při výrobě drůbežího masa
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro zmrazené potraviny
Příručka správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce lahůdek
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe při výrobě a zacházení se zmrazenými potravinami
Příručka správné výrobní a hygienické praxe (GMP/GHP) výroby minerálních vod a minerálních ochucených vod
Příručka správné výrobní a hygienické praxe pro výrobu nízkokyselých a okyselených nízkokyselých konzervovaných potravin (sterilovaná zelenina a ovoce)

Věstník Ministerstva zemědělství ČR, částka 1 (3. 5. 2004)
www.mze.cz
www.foodnet.cz