Bezpečnost potravin

Příručka správné výrobní praxe pro vaječné produkty

Vydáno: 27. 7. 2011
Autor:

Je k dispozici příručka EU pro tekuté, zahuštěné, zmrazené a sušené vaječné produkty.

Evropská komise uveřejnila Příručku správné výrobní praxe pro “tekuté, zahuštěné, zmrazené a sušené vaječné produkty”, které se použijí při výrobě potravin jako potravinové složky (vaječné produkty nevhodné pro přímou spotřebu), viz příloha. Příručku vytvořila EEPA (European Egg Processors Association; Evropská asociace zpracovatelů vajec).

Příloha: Guide to Good Manufacturing Practice for “Liquid, Concentrated, Frozen and Dried Egg Products” Used as Food Ingredients (pdf, 450 kB, 40 stran)

Zdroj: Evropská komise