Bezpečnost potravin

Příručka pro tabákové výrobky

Vydáno: 3. 6. 2021
Autor: SZPI

Příručka SZPI pro výrobce, dovozce, distributory a prodejce tabákových výrobků

SZPI poskytuje k využití příručku, v níž jsou shrnuty základní povinnosti  hospodářských subjektů, které vyrábí, dováží, distribuují nebo uvádějí na trh tabákové výrobky. Příručka uvádí přehled požadavků, k jejichž kontrole je SZPI příslušná. Za závazné informace je vždy nutné považovat platná znění předmětných právních předpisů.

 

Příloha

 

Zdroj: SZPI