Bezpečnost potravin

Příručka pro tabákové výrobky

Vydáno: 4. 4. 2023
Autor: SZPI

Ilustrační foto (Pixabay)

SZPI poskytuje k využití příručku, v níž jsou shrnuty základní povinnosti  hospodářských subjektů, které vyrábí, dováží, distribuují nebo uvádějí na trh tabákové výrobky. Příručka uvádí přehled požadavků, k jejichž kontrole je SZPI příslušná. Za závazné informace je vždy nutné považovat platná znění předmětných právních předpisů.

Aktualizováno: duben 2023

Příloha


Zdroj: SZPI