Bezpečnost potravin

Příručka pro hnojení plodin

Vydáno: 11. 5. 2020
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ vydal Metodický návod pro hnojení plodin.

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe.

 

Zdroj: ÚKZÚZ