Bezpečnost potravin

Připravte nespecificky tělo na možné onemocnění koronaviry COVID-19: dobré tělesné kondici pomohou i omega-3 a vitamin D

Vydáno: 19. 3. 2020
Autor: CZVP SZÚ

Doporučení Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Víte, že fatální případy COVID-19 odhalily, že v plicích proběhla tzv. cytokinová bouře ( CRS ), kterou organizmus nezvládl? Je to vážný stav organizmu zprostředkovaný imunitním systémem. Výživa vás sice v tomto stavu nezachrání, ale v prevenci svého zdraví můžete udělat hodně. Budete-li v dobré kondici, pravděpodobnost mírnějšího průběhu a uzdravení lze očekávat vyšší. Chcete přece přežít infekci s lehčími příznaky nemoci nebo ne? Hovoříme-li obecně o cytokinech a výživě, je zajímavé, že některé omega-3 mastné kyseliny mohou prostřednictvím cytokinů také snižovat zánětlivé procesy v těle. Ke kontrole zánětlivých procesů v organizmu přispívá i vitamin D. Tyto významné živiny naleznete v tučných rybách nebo rybím oleji.


Informace je součást primární prevence. Není zaměřena na léčbu onemocnění. „Primární prevence  závisí výhradně na aktivitách jedince v riziku – jeho životním stylu, rozhodnutích a motivaci. Důležité je proto informovat jedince o tom, proč a jakým způsobem může snížit rizikové faktory vzniku onemocnění. Aktivní přístup pacienta je zcela nezbytný.“

Text příspěvku byl upraven, aby nezavdával příčiny k nesprávnému výkladu. Děkujeme za připomínku p. prof. MUDr. Lukáši Smolejovi, Ph.D., Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

COVID19_3a.pdf COVID19_3a.pdf (274.61 KB 18.03.2020 12:54)

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 15.3.2020, korigovaná verze 18.3.2020

 

Zdroj: SZÚ