Bezpečnost potravin

Připravovaná novela vyhlášky o přídatných látkách

Vydáno: 25. 3. 2003
Autor:

úprava vyhlášky 54/2002 o identitě a čistotě přídatných látek v souladu s EU, limity pro olovo a kadmium, nově přípustné látky

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje novelu vyhlášky č. 54/2002 o požadavcích na identitu a čistotu přídatných látek, v níž budou upřesněny některé požadavky v souladu s novou směrnicí ES č. 2002/82, která doplňuje základní směrnici ES č. 96/77 o identitě a čistotě přídatných látek jiných než sladidla a barviva.
U kyseliny fosforečné E 338 se jedná o změnu koncentrace používaných roztoků (67,0 až 85,7 %) pro přídatné látky E 338 až E 341 a E 450 až E 451 se jedná především o zařazení limitní hodnoty pro kadmium (1 mg/kg) a změnu limitu pro olovo (4 mg/kg). Nově se mezi přípustné přídatné látky zařazují E 452(i) – polyfosforečnan sodný, E 452(ii) – polyfosforečnan draselný, E 452(iv) – polyfosforečnan vápenatý, E 650 – octan zinečnatý, E 943b – isobutan, E 944 – propan, E 949 – vodík. Určité úpravy se týkají E 1201 a E 1202 a budou opraveny chybné údaje v položkách E 941 – dusík a E 953 – isomalt.
Všechny tyto změny budou zařazeny do přílohy č. 3 vyhlášky č. 54/2002. Přijetí novely se očekává v průběhu r. 2003.
Potravinářský zpravodaj, 2003, č. 3, s. 22–27