Bezpečnost potravin

Připravovaná elektronická certifikace

Vydáno: 13. 2. 2004
Autor:

Čtyři organizace zabývající se kontrolou a certifikací potravin založily mezinárodní certifikační institut, který bude získávat a poskytovat informace elektronickou formou. Předpokládá se značné usnadnění komunikace a zrychlení a zlevnění certifikačního procesu.

Čtyři organizace ze Švýcarska, Německa a Rakouska založily mezinárodní platformu pro „Kontrolní a certifikační institut“ se sídlem v rakouském Lebringu. Zakládajícími členy jsou „Austria Bio Garantie“(Rakousko), „bio.inspekta“ (Švýcarsko), „Intact“ (Rakousko) a „Naturland“ (Německo).

Vyvíjený certifikační program bude k dispozici v osmi jazycích. Výsledky kontrol u zemědělských podniků a u zpracovatelů budou podchycovány v digitální formě. Po ukončení certifikačního řízení budou zákazníci moci převzít certifikát z internetu. Při získávání elektronického certifikátu by měla být doba kontrolního procesu pětkrát kratší (zrychlení komunikačních cest při výměně informací). Nutná opatření v případě přestupků mohou být zavedena okamžitě a zajišťování jakosti bude účinněji dosažitelné. Systém umožní snadnější, levnější a dokonalejší poskytování informací zákazníkům, spolupracujícím organizacím a partnerům, a to při zachování potřebné ochrany dat.

V Rakousku je také sídlo sdružení KdK, v němž je v současnosti registrováno 17 členů – pověřených institucí provádějící certifikaci ekologicky pracujících podniků z Rakouska, Německa, Švýcarska a Maďarska. Tyto instituce mají pověření příslušných států na základě nařízení EU o bioprodukci a švýcarského bio-nařízení. Na stránkách http://www.bioc.info/ jsou uvedeny seznamy kontrolovaných podniků. KdK zpracovává stanoviska ke sporným otázkám.

http://www.naturland.de/pressemeldung04_november_2003.html
Fleischwirtschaft, 83, 2003, č. 12, s. 6