Bezpečnost potravin

Přípravky povolené k profesionálnímu použití

Vydáno: 14. 3. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Informace k distribuci přípravků povolených k profesionálnímu použití (§ 46a odst. 3 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 46a odst. 3 písm. g) a odst. 4 zákona bude standardní součástí kontroly od 1. 1. 2013.


Příloha


Zdroj:  ÚKZÚZ