Bezpečnost potravin

Přípravky na ochranu rostlin – novela nařízení CLP

Vydáno: 17. 8. 2020
Autor: SZÚ

Dne 11. 8. 2020 vyšla v Úředním věstníku EU novela nařízení CLP – nařízení (EU) 2020/1182.

Dne 11. 8. 2020 vyšla v Úředním věstníku EU  novela nařízení CLP – nařízení (EU) 2020/1182,  která mění přílohu VI – konkrétně Tabulku 3 Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. Účinnost novely je od 1. března 2022, ale lze ji použít i před tímto datem.

Novela nařízení CLP – nařízení (EU) 2020/1182 zapracovává stanoviska RAC ECHA z března až listopadu 2018.

Celkem novela nově:
● doplňuje do seznamu 39 látek,
● u 21 látek mění zápis v položce (přičemž velmi často doplňuje ATE pro akutní toxicitu orální nebo inhalační)
● 2 položky zrušuje (rozvětvený hexatriakontan a hexyl-2-[4-(diethylamino)-2- hydroxybenzoyl]benzoát).

Do přílohy VI je nově zařazeno více než 10 účinných látek přípravků na ochranu rostlin (POR) a u dalších účinných látek POR se mění či doplňují informace.

Nově jsou novelou do přílohy VI nařízení zařazeny například tyto účinné látky POR (výčet nemusí být kompletní):
ipkonazol
(několik CAS 125225-28-7, 115850-69-6, 115937-89-8)– přičemž tato účinná látka má mimo jiné klasifikaci Repr. 1B, H360D; v ČR je t.č. povoleno několik přípravků s touto účinnou látkou
paklobutrazol (CAS 76738-62-0)
MCPA-thioethyl (CAS 25319-90-8)
thienkarbazon-methyl (CAS 317815-83-1)
mefentriflukonazol (CAS 1417782-03-6)
flurochloridon (CAS 61213-25-0) – tato účinná látka má mimo jiné klasifikaci Repr. 1B, H360FD; v ČR je t.č. povolena v 1 přípravku
oxathiapiprolin (CAS 1003318-67-9)
flurochloridon (CAS 61213-25-0) – tato účinná látka má mimo jiné klasifikaci Repr. 1B, H360FD; v ČR je t.č. povolena v 1 přípravku
fluxapyroxad (CAS 907204-31-3)
penflufen (CAS 494793-67-8)
iprovalikarb (CAS 140923-17-7)
silthiofam (CAS 175217-20-6)

Novela mění zápis u některých účinných látek POR již zařazených v příloze VI (výčet opět nemusí být kompletní):
pirimifos-methyl
(CAS 29232-93-7)
fosfin (CAS 7803-51-2)
tribenuron-methyl (CAS 101200-48-0)
azoxystrobin (CAS 131860-33-8)
ethofumesát (CAS 26225-79-6)
mesotrion (CAS 104206-82-8)
hymexazol (CAS 10004-44-1)
hexythiazox (CAS 78587-05-0)

Je třeba, aby dodavatelé POR před datem účinnosti (resp. v dostatečném předstihu) provedli přehodnocení všech POR, které některou z látek uvedených v novele nařízení CLP obsahují.

V případě, že se nová klasifikace POR bude měnit od nyní používané klasifikace POR, je třeba požádat o změnu hodnocení.

Kromě toho v řadě případů změna klasifikace může ovlivnit také požadavky na opatření k ochraně zdraví lidí (obsluhy, který nakládá s POR; následných pracovníků, ale i okolních osob a místních obyvatel).

 

Zdroj: SZÚ