Bezpečnost potravin

Přípravky D,D,D pro potravinářský průmysl

Vydáno: 23. 5. 2004
Autor:

Přehled schválených přípravků pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci určených k použití v potravinářské výrobě v ČR.

Praktická příručka pro potravinářských průmysl. Obsahuje tři kapitoly:
A. Požadavky na provozy pro zpracování masa.
B. Biocidy a jejich uvádění do oběhu pro potravinářské provozy.
C. Seznam schválených DDD přípravků v potravinářské výrobě v ČR.
Uvedená publikace je ve fondu knihovny ÚZPI, popř. ji lze zakoupit na adrese vydavatele: gajdosova@foodnet.cz. Cena publikace je 250 Kč + 65 Kč poštovné.