Bezpečnost potravin

Příprava dalších tří směrnic EFSA k žádostem o zdravotní tvrzení

Vydáno: 28. 7. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Do 31. srpna 2011  budou ukončeny konzultace o dalších pomocných materiálech, které úřad EFSA zveřejní jako pomůcku pro zpracování žádostí na zdravotní tvrzení.

Je třeba počítat s tím, že zpracovávané směrnice neobsahují úplný výčet požadavků, protože tyto se v konkrétních případech liší. Rovněž nemůže být uveden vyčerpávající seznam účinků, kterých se tvrzení týkají, ani úplný seznam typů studií, které jsou pro doložení účinku akceptovatelné. Směrnice spíše uvádějí ilustrativní příklady.
Vytvářejí se směrnice k následujícím oblastem: