Bezpečnost potravin

Připomínky k návrhu seznamu povolených zdravotních tvrzení podle čl. 13.1

Vydáno: 19. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Některé členské státy vyjádřily obavy z nesrozumitelnosti určitých tvrzení, a kromě toho vzhledem k nepochopení legislativy požadovaly další přechodná opatření pro nezařazená tvrzení. Návrh však byl přijat. Dále je zveřejněna reakce Mudr. Vavrečky týkající se přechodných období.

Na jednání Stálého výboru pro potraviny 5. 12. 2011, kde byl zveřejněn seznam 222 obecných zdravotních tvrzení, která mají být povolena podle čl. 13.1 nařízení 1924/2006/ES, se objevily připomínky, např. že mnohá z těchto tvrzení jsou příliš komplexní a mohou být pro některé spotřebitele nesrozumitelná. Podle vyjádření Komise však bylo od počátku zřejmé, že některá tvrzení jsou určena specifickým skupinám spotřebitelů, kteří požadují určité přednosti, a že chápání spotřebitelů není jednotné a že přes snahu Komise a odborníků z členských států nebylo někdy dostatek důvodů pro méně komplexní formulaci.
Dále byly vyjádřeny rozpaky, že nebude možno používat tvrzení týkající se bylin a probiotik, u nichž byly vyžádány další podklady.
Komise uvedla, že pokračují přechodná opatření u tvrzení, pro která nebylo vydáno rozhodnutí. Některé členské státy však požadovaly další doplnění textu poukazující na přechodná opatření, ale Komise vysvětlila, že pravidla jsou dána již předpisem, na jehož základě je pozitivní seznam zdravotních tvrzení vydáván, takže další přechodná opatření nepřicházejí v úvahu.
Jeden členský stát upozornil, že když je v navrhovaném nařízení vysvětlen statut všech tvrzení zahrnutých do seznamu, mělo by být také uvedeno, jak jsou na tom tvrzení, která nebyla podrobena procesu, ale dosud nebyla nikdy použita na trhu. Komise zopakovala vysvětlení, že jakákoli jiná tvrzení, než jsou obsažená v seznamu, budou podle nařízení 1924/2006/ES zakázána.

EU Food Law, 2012, č. 515, s. 1, 3

Související informace:
Reakce Mudr. Jana Vavrečky na článek „Stálý výbor pro potraviny schválil seznam obecných zdravotních tvrzení“