Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Připomínky k návrhu seznamu povolených zdravotních tvrzení podle čl. 13.1 do kategorie

Označování potravin > Označování potravin
Aktuality > Aktuality

Připomínky k návrhu seznamu povolených zdravotních tvrzení podle čl. 13.1

Vydáno: 19.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Některé členské státy vyjádřily obavy z nesrozumitelnosti určitých tvrzení, a kromě toho vzhledem k nepochopení legislativy požadovaly další přechodná opatření pro nezařazená tvrzení. Návrh však byl přijat. Dále je zveřejněna reakce Mudr. Vavrečky týkající se přechodných období.
Na jednání Stálého výboru pro potraviny 5. 12. 2011, kde byl zveřejněn seznam 222 obecných zdravotních tvrzení, která mají být povolena podle čl. 13.1 nařízení 1924/2006/ES, se objevily připomínky, např. že mnohá z těchto tvrzení jsou příliš komplexní a mohou být pro některé spotřebitele nesrozumitelná. Podle vyjádření Komise však bylo od počátku zřejmé, že některá tvrzení jsou určena specifickým skupinám spotřebitelů, kteří požadují určité přednosti, a že chápání spotřebitelů není jednotné a že přes snahu Komise a odborníků z členských států nebylo někdy dostatek důvodů pro méně komplexní formulaci.
Dále byly vyjádřeny rozpaky, že nebude možno používat tvrzení týkající se bylin a probiotik, u nichž byly vyžádány další podklady.
Komise uvedla, že pokračují přechodná opatření u tvrzení, pro která nebylo vydáno rozhodnutí. Některé členské státy však požadovaly další doplnění textu poukazující na přechodná opatření, ale Komise vysvětlila, že pravidla jsou dána již předpisem, na jehož základě je pozitivní seznam zdravotních tvrzení vydáván, takže další přechodná opatření nepřicházejí v úvahu.
Jeden členský stát upozornil, že když je v navrhovaném nařízení vysvětlen statut všech tvrzení zahrnutých do seznamu, mělo by být také uvedeno, jak jsou na tom tvrzení, která nebyla podrobena procesu, ale dosud nebyla nikdy použita na trhu. Komise zopakovala vysvětlení, že jakákoli jiná tvrzení, než jsou obsažená v seznamu, budou podle nařízení 1924/2006/ES zakázána.

EU Food Law, 2012, č. 515, s. 1, 3

Související informace:
Stálý výbor pro potraviny schválil seznam obecných zdravotních tvrzení
Jaká jsou přechodná období použitelnosti zamítnutých zdravotních tvrzení?
Reakce Mudr. Jana Vavrečky na článek „Stálý výbor pro potraviny schválil seznam obecných zdravotních tvrzení“

Konference: Doplňky stravy, 24 – 25. 1. 2012 v Praze
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021