Bezpečnost potravin

Případy salmonelózy v EU již dále neklesají

Vydáno: 9. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Podle výroční zprávy EFSA a ECDC o zoonózách se klesající trend výskytu případů salmonelózy v EU zastavil.

Dne 12. prosince 2017 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) souhrnnou zprávu Evropské unie týkající se trendů a příčin zoonóz, zoonotických agens a onemocnění z potravin v roce 2016.

Klesající trend případů salmonelózy v EU se ustálil. Dle zprávy počet případů onemocnění způsobených sérovarem Salmonella Enteritidis v EU vzrostl u lidí od roku 2014 o 3 %, u nosnic vzrostla v tom samém období prevalence z 0.7 % na 1.21 %.

“Tento nárůst, prokázaný z našich dat ze sledování, je varující a připomíná, že musíme zůstat ostražití”, říká Mike Catchpole, vedoucí vědeckého týmu ECDC, a dodává: “Dokonce i ve stavu vysokého povědomí a se zavedenými národními kontrolními programy pro S. Enteritidis zde existuje potřeba kontinuálních akcí řízení rizik v členských státech a na úrovni EU”.

Paní Marta Hugas, vedoucí oddělení pro biologická rizika a kontaminanty EFSA, uvedla: “Pokles případů výskytu salmonel byl a stále je úspěchem systému bezpečnosti potravin EU v posledních 10 letech. Nedávné epidemie S. Enteritidis přispěly ke změně tohoto trendu u lidí a drůbeže. Další šetření kompetentních úřadů na poli veřejného zdraví a bezpečnosti potravin bude klíčové k pochopení příčin stojících za tímto nárůstem.”

V roce 2016 bylo nahlášeno v EU 94 530 případů salmonelózy u lidí. S. Enteritidis – nejvíce rozšířený sérovar salmonely, je zodpovědná za 59 % všech případů salmonelózy vyvolaných v EU a je nejvíce spojována s konzumací vajec, vaječných produktů a drůbežího masa.

Kampylobakter a listerie

Kampylobakter, nejčastěji hlášený patogen způsobující onemocnění z potravin, byl detekován u 246 307 osob, což znamená nárůst o 6.1 % ve srovnání s rokem 2015. Navzdory vysokému počtu případů byl počet úmrtí nízký (0.03 %). Hladiny výskytu kampylobaktera jsou vysoké u drůbežího masa.

Infekce způsobené listeriemi, které jsou obecně mnohem závažnější, vedly k hospitalizaci u 97 % hlášených případů. V roce 2016 byla listerióza stále na vzestupu s 2.536 případy (nárůst o 9.3 %) a 247 případy úmrtí. Většina úmrtí se objevuje u osob starších 64 let (úmrtnost 18.9 %). Zvláště ohroženy jsou osoby starší 84 let (úmrtnost 26.1 %). Listerie však málokdy překročí stanovené bezpečnostní limity v potravinách určených k přímé konzumaci.

Rostoucí počet epidemií vyvolaných salmonelami

Celkem 4 786 epidemií alimentárních infekcí nahlášených v roce 2016 představuje mírný vzestup ve srovnání s rokem 2015 (4 362 epidemií); toto číslo se blíží průměrnému počtu epidemií nahlášených v EU během let 2010-2016.

Počet epidemií vyvolaných bakteriemi rodu Salmonella je na vzestupu, přičemž S. Enteritidis způsobila jednu ze šesti epidemií alimentárních nákaz v roce 2016.

Bakterie rodu Salmonella byly nejčastější příčinou epidemií onemocnění z potravin (22.3 %), což znamená nárůst o 11.5 % ve srovnání s rokem 2015. Tyto epidemie představují největší zátěž ve smyslu počtu hospitalizací (1 766; 45.6 % všech hospitalizovaných případů) a úmrtí (10; 50 % úmrtí ze všech případů epidemií).

Salmonela ve vejcích způsobila nejvyšší počet případů epidemií (1 882).

Souhrnnou zprávu EU týkající se trendů a příčin zoonóz, zoonotických agens a onemocnění z potravin v roce 2016 lze nalézt na adrese:


Redakční poznámka:

Zpráva EFSA a ECDC týkající se trendů a příčin zoonóz vychází z dat roku 2016 získaných ve všech 28 členských státech Evropské unie. Devět dalších evropských zemí poskytlo informace k některým ze zoonotických agens (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, bývalá jugoslávská republika Makedonie).

Salmonella Enteritidis je sérotyp salmonely zodpovědný za většinu případů salmonelózy a onemocnění z potravin způsobených salmonelou. Počet případů se neustále snižoval od roku 2007, kdy bylo v EU zavedeno monitorování a kontrolní opatření u drůbeže.

Údaje týkající se S. Eneritidis v této tiskové zprávě nezahrnují případy spojené s cestováním mimo Evropskou unii.

Zdroj: EFSA