Bezpečnost potravin

Přínosy snížení soli v dietě se vyrovnají užití tabáku, obezity i cholesterolu: publikace SZÚ

Vydáno: 20. 6. 2022
Autor: CZVP SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Podle WHO (2014) je snížení obsahu soli v dietě považováno za nejefektivnější zásah pro prevenci hypertenze v populaci. Kardiovaskulární přínosy snížení příjmu soli se například vyrovnají přínosům snížení užívání tabáku, obezity a hladiny cholesterolu. Cílová hodnota by měla dosáhnout méně než 5g soli na dospělou osobu a den. To představuje asi 2g sodíku/den. Tabulka sumarizuje doporučení v EN.

(EFSA, https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm)

Target population

Age

Gender

AI

AR

PRI

RI

UL

Safe and adequate intake

Infants

7-11 months

Both genders

0,2 g/day

NA

NA

NA

ND

NA

Children

1-3 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

1,1 g/day

Children

4-6 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

1,3 g/day

Children

7-10 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

1,7 g/day

Children

11-17 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

2 g/day

Adults

≥ 18 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

2 g/day

Pregnant women

≥ 18 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

2 g/day

Lactating women

≥ 18 years

Both genders

NA

NA

NA

NA

ND

2 g/day

Problematice soli (sodíku) se CZVP SZÚ věnuje mnoho let. Snad je vhodné sumarizovat výsledky, které jsme publikovali. Zdravotníci, především hygienici, mohou v prevenci v terénu pomoci populaci zlepšit životní styl, výživu. Zvláštní péči je potřeba věnovat dětem a také školním jídelnám. Tam se dá efektivně zasahovat…

Přehled výstupů týkajících se problematiky soli/sodíku (2016 – polovina r. 2022)

Prehled_vystupu_k_soli.pdf Prehled problematiky k soli (382,40 KB 20.06.2022 13:13)

prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZU, 20.6.2022

Zdroj: SZÚ


Foto: Shutterstock