Bezpečnost potravin

Příjem jódu z mořských řas

Vydáno: 2. 11. 2006
Autor:

EFSA vydal vědecké stanovisko k bezpečnosti konzumace mořských řas, které jsou vydatným zdrojem jódu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán, aby poskytl vědecké stanovisko k příjmu jódu, který je obsažen ve velkém množství v mořských řasách.
Panel expertů pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM) diskutoval o tomto požadavku na svém 18. plenárním zasedání (12. –14. září 2006) a konstatoval, že již existuje vědecké stanovisko na evropské úrovni k tolerovatelné horní hladině příjmu (UL) jódu. Toto stanovisko vydal v roce 2002 Vědecký výbor pro potraviny (SCF; pozn.: činnost SCF převzal v roce 2003 EFSA) a v současné době lze toto stanovisko stále považovat za aktuální.
Do horní hladiny příjmu jódu se zahrnují příjmy ze všech zdrojů, včetně mořských řas. Podle stanoviska SCF (viz příloha 1) se může konzumací řas horní hranice překročit a může dojít k nebezpečnému nadměrnému příjmu jódu.

Obsah jódu v potravinách se liší v závislosti na různých faktorech (např. chemickém složení půdy v dané oblasti) a příjem jódu jednotlivými spotřebiteli v rámci populace obecně odpovídá množství, které vstupuje do potravinového řetězce na lokální nebo národní úrovni. V některých geografických oblastech může být příjem jódu velmi nízký a může vést k poruchám spojeným s deficitem jódu. V těchto regionech může být náhle zvýšený příjem jódu (z konzumace především sušených řas) nežádoucí. Pro kompenzaci deficitu je však příznivý vyvážený příjem jódu.
V rámci Evropy mohou nastat všechny situace, tj. od velmi nízkého až po dosti vysoký dietetický příjem jódu. Panel expertů pro kontaminanty je toho názoru (viz příloha 2), že doporučení týkající se konzumace mořských řas, které jsou zdrojem značného množství jódu, by se měla provádět na národní nebo dokonce na regionální úrovni.

Příloha 1: Stanovisko SCF k tolerovatelné horní hladině příjmu jódu (vydané 26. 9. 2002)
Příloha 2: Stanovisko EFSA–CONTAM (vydané 5. 10. 2006)

EFSA