Bezpečnost potravin

Příjem dusitanů a dusičnanů populací v Belgii

Vydáno: 1. 11. 2011
Autor: Ing. Suková

Podle dotazníkového průzkumu připadá polovina příjmu dusičnanů na zeleninu, 20 % na vodu. Příjem dusitanů ze sýrů a masných výrobků je velmi nízký. Nedávno objevený potenciální příznivý vliv dusitanů a dusičnanů a dusitanů na cévy a imunitní funkce musí být dále zkoumán.

Dosud byl zdůrazňován pouze negativní vliv dusitanů a dusičnanů (nitrosaminů) na zdraví (kancerogenní účinek). Samostatnou kapitolou je methemoglobinémie u kojenců. Hodnota ADI pro dusičnany byla stanovena na 3,65 mg/kg tělesné hmotnosti za den, pro dusitany 0,07 mg/kg (tzn. pro osobu o hmotnosti 60 kg 220 mg resp. 4,2 mg denně). Podle nejnovějších výzkumů však potraviny s vysokým obsahem dusitanů a dusičnanů mohou mít pozitivní vliv na cévy a imunitní funkce. Předpokládá se, že zvýšený příjem může souviset se snížením krevního tlaku a se zlepšením kardiovaskulárních funkcí.
V Belgii byl prováděn výzkum příjmu dusičnanů a dusitanů na základě hlavních zdrojů, tj. zeleniny, sýrů a masných produktů. Byly použity údaje o obsahu dusitanů a dusičnanů v potravinách z Belgian Food Consumption Survey. Studie se zúčastnilo 3245 respondentů starších 15 let, kteří vyplňovali 24-hodinové výkazy o spotřebě. Příjem byl přepočítáván metodou podle Nussera.
Zjištěný průměrný denní příjem dusičnanů byl 1,38 mg/kg tělesné hmotnosti a obvyklý přijem  (97,5 percentil) byl 2,76 mg/kg. Při středně vysokém příjmu dusičnanů je dosahováno 38 % hodnoty ADI (resp. 76 % v případě 97,5 percentilu). U průměrného spotřebitele připadá polovina příjmu na zeleninu (hlavně salát) a 20 % na vodu a nápoje. V případě vysokého příjmu zeleniny nebo zvýšeném obsahu v pitné vodě se příjem dusičnanů významně zvýší. Průměrný denní příjem dusitanů ze sýrů a masných výrobků byl nízký (0,2 resp. 6 % ADI).
Do jaké míry je tento příjem příznivý nebo nepříznivý bude teprve dále zjišťováno.
Food Additives and Contaminants, 28, 2011, č. 9, s. 1193-1204

Související informace: