Bezpečnost potravin

Příjem antioxidantů má své horní meze.

Vydáno: 10. 6. 2003
Autor:

antioxidanty, rovnováha oxidačních a antioxidačních pochodů, vitamin C, vitamin E, beta-karoten, flavonoidy, horní limity

Vyšší obsah volných radikálů (hydroxylový a superoxidový radikál, singletonový kyslík), přesahující detoxikační kapacitu buněk,  je rizikovým faktorem pro člověka. Volné radikály vznikají při pochodech látkové výměny a jsou součástí přirozené ochrany organismu proti mikrobům, virům a parazitům. Důležité proto je zachování rovnováhy  mezi oxidačními a antioxidačními pochody , čehož lze dosáhnout pomocí antioxidantů, a to přirozených z ovoce a zeleniny, ale i syntetických.  Mezi přirozené antioxidanty patří beta-karoten, vitaminy C a E a flavonoidy (polyfenolové látky). Výsledky výzkumu ukázaly, že příjem antioxidantů právě pro zachování rovnováhy má svůj horní limit, který se nedoporučuje překročit.  Předávkování (např. u beta-karotenu z preparátů) může vést až k projevům rakoviny. Rizikem není příjem přirozených antioxidantů potravou, ale  použití koncentrovaných preparátů antioxidačních látek v nadměrném množství. Na základě současných poznatků limitem spotřeby vitaminu C a E je čtyř- až pětinásobek denního doporučeného příjmu.

Kalač,P.: Také příjem antioxidantů má své horní meze. Výživa a potraviny 58, 2003, č.3, s. 66-67