Bezpečnost potravin

Přídavek fytosterolů do šťáv

Vydáno: 15. 1. 2005
Autor:

Coca Cola žádá Komisi ES o schválení přídavku rostlinných sterolů do šťáv a nektarů. Zatím je schválena aplikace do sójových a ovocno-mléčných nápojů.

Firma Coca Cola má v úmyslu přidávat do nealkoholických nápojů se značkou Minute Maid 0,4 % rostlinných sterolů od firmy Cargill. K tomu účelu podala žádost o schválení podle nařízení ES č. 258/97 o potravinách nového typu. Schválení musí předcházet kladné stanovisko Poradního výboru pro potraviny nového typu. Vzhledem k tomu, že rostlinné steroly napomáhají snižování cholesterolu, má Coca Cola v úmyslu uvádět tvrzení „Prokazatelně snižuje cholesterol“ a znázornit obrázek pomeranče v obrysech srdce.

Coca Cola argumentuje tím, že šťávy a nektary jsou typickými složkami „zdravé“ stravy“, ale že jejich spotřeba není nadměrně vysoká, takže přídavkem fytosterolů nedojde k překročení limitu 3 g/den ve stravě.

Nápoje firmy Coca Cola mají být prodávány ve 250ml jednoporcovém balení a v 0,5litrových PET-lahvích. Doporučená dávka bude 2 porce denně (to odpovídá 2 g fytosterolů) a bude doporučeno konzumovat tyto šťávy společně s jídlem.

Pokud jde o nápoje, jsou zatím podle rozhodnutí Komise ES 2004/333 rostlinné steroly schváleny k aplikaci do sójových nápojů a podle rozhodnutí 2004/336 do ovocno-mléčných nápojů.

Je otázkou, jak se k žádosti Výbor postaví, protože by neměly být obohacovány potraviny, které nejsou považovány za zdravé. Tvrzení firmy Coca Cola, podle kterého nektary patří mezi zdravé potraviny, je velmi sporné, protože nektary obsahují přidaný cukr.

Dodatek.

Stanovisko výboru ACNFP ze začátku února 2005 je pozitivní, považuje přídavek 0,4 g rostlinných sterolů do ovocných šťáv a nektarů za přínosné především pro osoby, které chtějí snižovat cholesterol, ale nechtějí konzumovat tuky nebo nesnášejí laktózu, tzn. nevyhovují jim dosavadní výrobky obohacené o fytosteroly. Existuje ale obava, aby tyto šťávy nebyly nadměrně konzumovány dětmi a osobami, které fytosteroly nepotřebují. Tomu nelze zabránit varováním na etiketě. Podle firmy Coca cola však bude cena těchto nápojů zvýšená, což bude omezujícím faktorem. Dalším omezením by mělo být, že takové nápoje budou plněny do charakteristických odlišných obalů a nebudou plněny do jednoporcových obalů.

Stanovisko byl postoupeno Komisi a členským státům.

 

EU Food Law, 2004, č. 188, s. 5

EU Food Law, 2004, č. 200, s. 6